Arbetsmarknadsutbildning

Träindustriell utbildning


Vår träindustriella utbildning ger dig stora möjligheter till ett jobb inom ett yrke i träindustrin, till exempel inom träförädling, inredningssnickeri eller sågverk.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen är anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du studerar får du här utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Utbildningen består av både individuella uppgifter och grupparbete.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment i form av lektioner/föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbete. Den innehåller en förberedande del, yrkesutbildning med inriktning mot ett visst yrkesområde samt en arbetsplatsförlagd del.

Utbildningens innehåll och längd anpassas efter dina förkunskaper och framtida kompetensbehov och kan därför variera mellan deltagarna i gruppen.

Förberedande utbildning 1-4 veckor

Du inleder med en förberedande utbildning. Vi gör då en bedömning och kartläggning av din kunskapsnivå och dina förutsättningar för studierna och ett framtida arbete inom området. Under den förberedande utbildningen tar vi fram en individuell utbildningsplan med innehåll för din fortsatta utbildning.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba inom träindustrin.

Yrkesutbildningens inriktningar och innehåll

Nedan visas exempel på innehåll i respektive inriktning, även andra moduler kan tillkomma utifrån behov.

Inriktning träförädling 19 veckor

Målet är att du ska få fördjupade kunskaper om trämaterial och dess användningsområden.

Du kommer att få goda kunskaper om nya produktionssätt utifrån ett produktionstänkande som bygger på ny produktionsteknik med CNC-styrda produktionsmaskiner och kunskaper om kvalitetssäkring och produktionsekonomi.

Innehåll i kursen

 • Materiallära
 • Ytbehandling
 • Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
 • Skärteknologi och slipning
 • Verkstadsteknik
 • CNC-teknik
 • Lean-production
 • Verktygsteknik
 • Träteknologi
 • Pneumatik och underhållsteknik
 • Konstruktion
 • Ritningsläsning
 • Mekanisk mätning
 • Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning

Inriktning inredningssnickerier 19 veckor

Utbildningens mål är att ge kompetens för att arbeta med traditionella och CNC-styrda maskiner för träbearbetning med inriktning mot inredningssnickerier.

Du får här kunskaper om såväl förekommande material, det nya produktionstänkandet som att arbeta i grupp, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll i kursen

 • Materiallära
 • Fanering
 • Ytbehandling
 • Sågning, borrning, fräsning, hyvling, putsning, tappning och kantlistning
 • Skärteknologi och slipning
 • Verkstadsteknik
 • CNC-teknik
 • Lean-production
 • Verktygsteknik
 • Träteknologi
 • Pneumatik och underhållsteknik
 • Konstruktion
 • Ritningsläsning
 • Mekanisk mätning
 • Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning

Inriktning sågverksteknik 16 veckor

Denna inriktning anordnas endast vid behov och då i form av företagsförlagd utbildning på sågverk i Skellefteå eller på annan ort.

Målet för yrkesinriktningen är att ge dig den kompetens du behöver för att kunna arbeta med traditionella och specialkonstruerade utrustningar och maskiner för träbearbetning med inriktning mot sågverksteknik.

Utbildningen erbjuder kunskap om förekommande material, gruppsamverkan, kvalitet samt förståelse för produktionsteknik och ekonomi.

Innehåll för kursen

 • Materiallära/råvaran
 • Underhållsteknik
 • Vidareförädling
 • Maskinkännedom
 • Limteknik
 • Verktygsteknk
 • Träteknologi/virkestorkning
 • Pneumatik och hydraulik
 • Ritteknik/ritningsläsning
 • Mätteknik
 • Ellära
 • Kvalitetssortering
 • Lean-production
 • Miljö, jämställdhet, arbetslivskunskap, kvalitet, produktionsekonomi och produktionsteknik
 • Arbetsplatsförlagd utbildning

 

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är att du efter fullföljd individanpassad yrkesutbildning ska kunna få ett arbete inom träindustrin, exempelvis inom träförädling, inredningssnickeri eller sågverk.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din epostadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna