Arbetsmarknadsutbildning

Saneringstekniker, Malmö


Skulle du vilja ha ett fysiskt arbete i miljöer som ställer krav på noggrannhet och säkerhet? Efterfrågan på personal inom sanering är stor och du har goda möjligheter att få jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen till saneringstekniker ger dig en grundläggande och förberedande kunskap om olika typer av saneringsuppdrag. Utbildningen kan inriktas mot skadesanering såsom brand-, vatten- och mögelsanering eller mot industrisanering, till exempel högtrycksrengöring, vakuumsugning och slamsugning.

Kartläggningssamtal och tester

När du börjar på Lernia genomför vi kartläggningssamtal och tester med dig. Dina förkunskaper styr hur din utbildning kommer att vara upplagd. Vi har ett nära samarbete med företag i branschen. Därför vet vi vilka riktlinjer och krav företagen ställer när de söker personal.

Teoretiska och praktiska moment

Vi följer dig hela vägen genom teoretiska genomgångar och praktiska moment. Både i Lernias lokaler och genom arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik). Under APL-perioden får du testa dina kunskaper praktiskt genom att praktisera hos företag i branschen. Det är ett bra tillfälle att lära känna arbetsgivare och skapa kontakter inför framtiden. Efter att fullföljt utbildningen får du intyg/bevis på genomgångna utbildningsmoduler. Det finns också möjlighet till certifiering enligt SRY.

För vem

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen får söka till utbildningen. Det är din arbetsförmedlare som beslutar om du får gå utbildningen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex månader. Valideringar tar normalt betydligt kortare tid.

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. På Arbetsförmedlingens webbplats kan du få mer information om aktivitetsstöd.

Så söker du

När du hittat en utbildning du vill gå kontaktar du en arbetsförmedlare på din lokala Arbetsförmedling och berättar om kursen. Det är alltid arbetsförmedlaren som avgör vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning.

Efter utbildningen

Som saneringstekniker kan du till exempel arbeta med sanering efter brand eller översvämning, men också med skadedjursanering och smittsanering. Du kan söka arbete på saneringsföretag och städserviceföretag.

Vi söker dig som söker jobb

Stöd och matchning kan vara något för dig

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Vi på Lernia Stöd & Matchning hjälper dig att hitta rätt jobb!

Arbetsmarknadsutbildning på Lernia


Säker väg till jobb

Våra utbildningar är anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden

Nära samarbete med näringslivet

Under utbildningen får du utveckla dina teoretiska kunskaper i praktiken

Rätt till aktivitetsstöd

Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan


Kursfakta

Plats

Lundavägen 78, Malmö

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningslängd

Omkring 14 veckor

Testmodul (rikttid 2 veckor)

 • Sanering (rikttid 12 veckor)
 • Service och kvalité utifrån yrkesrollen
 • Organisation och ekonomi
 • Arbetsmiljö/ergonomi
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Säkerhet och utrustning
 • Olika saneringsuppdrag (mot skadesanering eller industrisanering)
 • Val av metod, riskanalys, genomförande och uppföljning
 • Jämställdhet
 • Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Nästa kursstart

Kontakta oss för mer information

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

Prata med din arbetsförmedlare om du är intresserad av att gå utbildningen.

Bra att veta

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.
 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.
 • Välkommen på studiebesök måndagar kl.14.00.

Ansökan


Du ansöker via Arbetsförmedlingen

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna