Arbetsmarknadsutbildning

Lokalvård, hemservice, servicevärd inom vården och service grund


Vill du ha ett rörligt arbete och jobba med lokalvård och service i olika miljöer? Efterfrågan på personal inom lokalvård är stor och du har goda möjligheter att få jobb efter utbildningen.

Kursfakta

Plats

Utbildningstyp

Arbetsmarknadsutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Utbildningen börjar med test och kartläggning

I alla inriktningar utom Service grund inleder du med en del som heter Test och kartläggning. Det innebär att vi går igenom dina kunskaper och din bakgrund. Du får göra tester där vi kan se vilka kunskaper just du har. Vi tar sedan fram en plan för hur din utbildning ska se ut. Efter Test och kartläggning går du vidare till någon av våra inriktningar. 

Fyra olika inriktningar som du läser på plats

I utbildningen finns det fyra olika inriktningar. Inriktningarna är lokalvård, hemservice, servicevärd inom vården samt service grund. Utbildningen hålls på plats i Lernias lokaler. 

Du kan ha rätt till aktivitetsstöd

När du går en arbetsmarknadsutbildning kan du ha rätt till aktivitetsstöd (pengar) från Försäkringskassan. Det kallas då för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i alla inriktningar utom Service grund. APL innebär att du får komma ut på en arbetsplats och testa på jobbet. Här får du värdefulla kunskaper och många får senare jobb på samma ställe. Hittar du ingen APL-plats hjälper vi alltid till att hitta en härifrån.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetslös, eller du som riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen kan söka en arbetsmarknadsutbildning. Du ska även ha fyllt 18 år.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går. Utbildningen tar normalt sett inte mer än sex månader. 

Utbildningen är kostnadsfri och kan ge dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.