Litteraturlista för kurser inom vård och omsorg

Här hittar du litteraturlistan för våra kurser inom vård och omsorg. I listan kommer först kursnamnet sedan boktitel, författare och sist förlag.


Akutsjukvård

Akutsjukvård, Johan Strömberg, Sanoma utbildning

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor, Katri Cronlund, Sanoma utbildning

Hemsjukvård

Hemsjukvård, Annika Haag och Tanja Karlsson, Sanoma utbildning

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik, Tove Phillips, Gleerups

Kost, måltid och munhälsa

Kost måltid och munhälsa, Kerstin Skagert, Annika Löf och Ingela Sellin Marklund, Sanoma utbildning

Medicin 1

Medicin 1+ 2, Maria Bengtsson och Ulla Lundström, Gleerups

Medicin 2

Medicin 1+ 2, Maria Bengtsson och Ulla Lundström, Gleerups

Lindrande vård

Lindrande vård, Margareta Widell, Sanoma utbildning

Psykiatri 1

Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson, Sanoma utbildning

Psykiatri 2

Psykiatri 2, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström, Sanoma utbildning

Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1, Katri Cronlund, Sanoma utbildning

Psykologi 2b

Psykologi 1 och 2, Martin Levander, Natur och kultur

Rättspsykiatri

Den rättspsykiatriska vården, Susanne Strand, Gunnar Holmberg och Erik Söderberg, Studentlitteratur

Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri, Inger Andersson-Höglund, Sanoma utbildning

Socialpedagogik

Socialpedagogik, Helena Carlander, Sanoma utbildning

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1, Sonja Svensson Höstfält, Sanoma utbildning

Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2, Sonja Svensson Höstfält, Sanoma utbildning

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Margareta Skog, Sanoma utbildning

Vård och omsorgsarbete 1

Vård och omsorgsarbete 1, M Imborn och B Åsbrink, Sanoma utbildning

Vård och omsorgsarbete 2

Vård och omsorgsarbete 2, M Imborn och B Åsbrink, Sanoma utbildning

Äldres hälsa och livskvalitet

Äldres hälsa och livskvalitet, M. Skog och M. Grafström, Sanoma utbildning

Dela gärna