Skip to main content

Litteraturlista för kurser inom vård och omsorg samt barn och fritid

Här hittar du litteraturlistan för våra kurser inom vård och omsorg samt barn och fritid. I listan kommer först kursnamnet sedan boktitel, författare och sist förlag.


Kurslitteratur för Vård- och omsorgsutbildningen samt Barn- och fritidsutbildningen med kursstart HT 2021

Kurs: Anatomi och fysiologi 1, 50p

Anatomi och fysiologi 1, Sanoma, 2021

Kurs: Etnicitet och kulturmöten, 100p

Etnicitet och kulturmöten, upplaga 2, Tove Phillips, Gleerup, 2020

Kurs: Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Sanoma, 2021

Kurs: Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik, Eva-Lena Lindqvist, Gleerup, 2021

Kurs: Grundläggande vård och omsorg, 100p

Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Widqvist, Gleerup, 2019

Kurs. Hälsopedagogik, 100p

Hälsopedagogik, upplaga 3, Anna-Karin Axelsson, Sanoma, 2021

Kurs: Lärande och utveckling, 100p

Lärande och utveckling, Gabriella Bernerson, 2012, Sanoma

Kurs: Människors miljöer, 100p

Människors miljöer, upplaga 2, Tove Phillips, Gleerup, 2016

Kurs: Omvårdnad, 100p

Omvårdnad 1, Sanoma, 2021

Kurs: Pedagogiskt arbete, 200p

Pedagogiskt arbete, upplaga 2, Tove Phillips, Gleerup, 2019

Kurs: Psykiatri 1, 100p

Psykiatri 1, upplaga 3, Ann-Marie Göransson, Sanoma,2018

Kurs: Psykiatri 2, 100p

Psykiatri 2, Andersson, Höglund, Sanoma, 2014

Kurs: Samhällskunskap, 1a1, 50p

Jobba med samhällskunskap, upplaga 1, Sanoma, 2011Susanne Strand, Gunnar Holmberg och Erik Söderberg, Studentlitteratur

Kurs: Social omsorg 1, 100p

Social omsorg 1, Cattrin Hurtig, Sanoma, 2021

Kurs: Social omsorg 2, 100p

Social omsorg 2, Helene Carlander, Gleerup, 2021

Kurs: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska impulser 1, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma, 2018

 

Senare kurser

Kurslitteratur för efterföljande kurser kommer meddelas senare.