Litteraturlista för kurser inom barn och fritid

Här hittar du litteraturlistan för våra kurser inom barn och fritid. I listan kommer först kursnamnet sedan boktitel, författare, förslag och sist ISBN-nummer.

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67576-7

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67278-0

Kommunikation

Kommunikation, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67275-9

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67274-2

Människors miljöer

Människors miljöer, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67237-7

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67577-4

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, Tove Phillips, Gleerups, 978-91-40-67277-3

Psykologi 1

Lev i tiden psykologi 1, Katri Cronlund, Sanoma utbildning, 978-91-523-0223-1

Psykiatri 1

Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson, Sanoma utbildning

Psykiatri 2

Psykiatri 2, Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström, Sanoma utbildning

Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1, Katri Cronlund, Sanoma utbildning

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1, Irene Larsson, Gleerups, 2013 978-91-40-68213-0

Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 1, Irene Larsson, Gleerups, 2013 978-91-40-68213-0

Dela gärna