Skip to main content

2022-09-12 -

 

Pressmeddelande

Lernia på Jobbfestivalen - ska hjälpa fler hitta jobb

Lernia deltar på Jobbfestivalen den 14 september i Kungsträdgården för att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden. Lernia har lång erfarenhet av att arbeta med personer som inte har svenska som modersmål och erbjuder en rad anpassade tjänster för gruppen.

Behovet av medarbetare är stort över hela landet. Många företag och organisationer har stora utmaningar med att finna arbetskraft, samtidigt som stora grupper befinner sig i arbetslöshet. Jobbfestivalen i Kungsträdgården den 14 september 2022 är en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare.

 - Vi vill visa på de vinster som näringslivet har att vinna på ett förändrat förhållningssätt till kompetensförsörjning samtidigt som vi även vill visa på de möjligheter som finns med att förändra metodiken vid rekrytering. Kungsträdgården blir under festivalen en central plattform för arbetsgivare att möta tusentals nya medarbetare, säger Mats Wernheim, Initiativtagare till Jobbfestivalen.

Lernia är en av de aktörer som kommer finnas på Jobbfestivalen, där man har möjlighet att träffa handledare och rekryterare för att snabbt få vägledning till ett jobb eller en utbildning som ska leda till jobb.

 - Ibland finns det perfekta jobbet att söka direkt, ibland kan man behöva stöd och hjälp, till exempel genom Rusta och matcha. Det finns också många yrkesutbildningar som kan vara vägen till jobbet. Oavsett så finns vi på Lernia på plats för att hjälpa människor att hitta rätt, säger Cecilia Hedin, hållbarhetschef på Lernia.

För att kunna bemöta de utmaningar som många personer som inte har svenska som modersmål möter när de ska söka nytt jobb har Lernia utvecklat en rad verktyg. Bland annat erbjuder man stöd för att lära sig använda dator, språkkurser i svenska samt viktig information om arbetsmarknaden på olika språk. I matchningsprocessen ser man också till att presentera deltagaren för arbetsgivare som har medarbetare som behärskar olika språk och man använder AI-teknologi för att hitta fler jobb snabbare.

 - Med rätt verktyg vill vi bidra till att alla ska ha en chans att få ett jobb. Något vi utgår ifrån är förståelse för olika individers situation, och just därför är vi så glada att vara en del av Jobbfestivalen vars ledord är mångfald och inkludering, säger Cecilia Hedin.

Maher Hammadi Hasson, platschef på Lernia i Stockholm deltar i panelsamtalet Bemanningsbranschen är en stark motor för integration på arbetsmarknaden, stora scenen kl 14:00

 - 36% av dem som Lernia i Stockholm anställde 2021 fick sitt första jobb i Sverige via oss. Vi ser verkligen hur bemanning är vägen in på svensk arbetsmarknad. Samtidigt ser vi hur våra kunder efterfrågar arbetskraft och att vi kan, genom t ex rekryteringsutbildningar, bygga över de kompetensglapp som kan finnas, säger Maher Hammadi, platschef på Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040