Skip to main content

2022-10-27 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari - 30 september 2022: Intäktsrekord för Bemanning men fortsatta utmaningar för Utbildning

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 16 procent högre jämfört med samma period föregående år och koncernens rörelseresultat uppgick för delårsperioden till 49 (148) mkr. Det försämrade rörelseresultatet beror huvudsakligen på engångseffekter hänförliga till minskad återbetalning av Avtalsgruppsförsäkringar, lägre sjuklönestöd samt en resultatförsämring för utbildningsverksamheten.

Bemanningsverksamhetens nettoomsättning uppgick för delårsperioden till 2 060 (1 749) mkr och rörelseresultatet till 97 (164) mkr. Det lägre resultatet beror primärt på en minskad återbetalning av Avtalsgruppsförsäkringar, 4 (35) mkr, en lägre beläggningsgrad bland uthyrda konsulter samt lägre sjuklönestöd.

Utbildningsverksamhetens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 248 (261) mkr och rörelseresultatet till -34 (-12) mkr. Resultatet har huvudsakligen påverkats negativt av låg anvisningstakt av elever till arbetsmarknadsutbildningar i kombination med ökade kostnader för insatsmaterial och energiförsörjning.

Matchningsverksamheten fortsätter att växa och omsatte 123 (94) mkr vilket är 31 procent mer jämfört med delårsperioden föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 25 (12) mkr.

Den 3 oktober tillträdde Veronica Rörsgård tjänsten som ny VD och koncernchef för Lernia.

- Som nytillträdd VD har jag mötts av en organisation med hög kompetens, starka värderingar och en vilja att göra skillnad både för individer och för samhället. Jag ser fram emot att, tillsammans med medarbetare och kunder, fortsätta utveckla våra arbetssätt och skapa värde för våra kunder, deltagare och samhället, säger Veronica Rörsgård.

Vårt mål är att årligen hjälpa 15 000 personer ut i arbete. Lernia har hittills i år hjälpt 11 000 och vi fortsätter vårt arbete för att nå målet.

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040