Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Västerbottningar mer positiva till sin arbetsmarknad än övriga Sverige – var tredje svensk kan tänka sig att flytta norrut för jobb

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många svenskar – en klar majoritet, 64 procent, känner sig oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin och var femte svensk tror på en negativ utveckling på arbetsmarknaden. Men läget ser klart ljusare ut i Västerbotten. I länet ser fler än hälften, 54 procent, positivt på arbetsmarknadens utveckling, att jämföra med 40 procent för riket i stort. Samtidigt visar många svenskar intresse för både de nordligaste länen och industrijobb. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

Tydlig skillnad mellan norr och söder i syn på ekonomin och jobben

Investeringstakten i regionerna norr om Gävle är historiskt stora och uppgår enligt förra regeringens särskilda utredare till över 1000 miljarder kronor[1]. Satsningarna verkar stävja den oro för ekonomi och arbetsmarknad som präglar resten av landet. En tydlig majoritet (64 procent) av svenskarna är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. I län som Blekinge och Västmanland är siffrorna ännu högre – nära åtta av tio (78 procent respektive 75 procent) är oroliga. I Västerbotten är inte ens hälften (49 procent) oroliga och grannlänet Norrbotten ligger med 57 procent också en bra bit under rikssnittet. Även tilltron till länets arbetsmarknad är stark – hela 54 procent av västerbottningarna tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt. Motsvarande siffra för riket är endast 40 procent.

– Den största utmaningen på svensk arbetsmarknad just nu är kompetensförsörjningen där vi har näringsliv och regioner i Sverige som skriker efter arbetskraft, samtidigt som många saknar jobb. En lösning kan vara att människor med rätt kompetens från andra delar av landet flyttar dit jobben finns och att vi kompetensutvecklar arbetskraft för att matcha arbetsmarknadens behov, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Västerbotten och industrin lockar många

Var femte svensk, 20 procent, upplever att de saknar rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt har viljan att flytta till en annan ort för jobb ökat. 2021 uppgav 31 procent av svenskarna att man skulle kunna tänka sig att flytta till en annan ort för jobb, en siffra som stigit till 37 procent. Och närmare en tredjedel av dem som kan tänka sig flytta för jobb (30 procent) svarar att de skulle kunna tänka sig flytta till Västerbotten eller Norrbotten för ett arbete. Om man skulle kunna tänka sig jobba inom industrin, där en stor del av rekryteringarna sker, svarar 43 procent jakande. Och vad skulle då kunna locka till flytt till Västerbotten eller Norrbotten? 45 procent svarar högre lön, följt av lägre omkostnader (37 procent) och möjligheter till bättre livskvalitet utanför arbetet (36 procent).

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. Antalet respondenter boende i Västerbotten uppgick till 95 stycken.

 

[1] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-insatser-av-betydelse-for-storre-foretagsetableringar-och--expansioner-i-norrbotten-och-vasterbotten/

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040