Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Var femte i Västra Götaland tror på en sämre arbetsmarknad i länet och var tionde orolig att förlora jobbet

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många i Västra Götaland – 61 procent känner sig oroliga över att det ska påverka privatekonomin och en femtedel av invånarna tror på en negativ utveckling för länets arbetsmarknad. Det finns dock tydliga skillnader inom Sverige – i de nordligaste länen är optimismen större. I Norrbotten och Västerbotten ser fler än hälften, 67 procent, respektive 54 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i den egna regionen, jämfört med bara 41 procent i Västra Götaland. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

Invånare i Västra Götaland tror inte på stark arbetsmarknad

I länet är en majoritet, 61 procent, av invånarna oroliga över att det ekonomiska ska påverka ens privatekonomi. Oron verkar spilla över även på uppfattningen om arbetsmarknad i regionen. I Västra Götaland uppger bara 41 procent att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling. Det finns en betydligt större optimism norröver. I Norrbotten uppger närmare sju av tio, 67 procent, att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i sin region, och i Västerbotten hela 54 procent. Samtidigt som oro för ekonomi och arbetsmarknad är stark i länet kan var tredje (33 procent) tänka sig flytta till en annan ort för jobb. 

– Den största utmaningen på svensk arbetsmarknad just nu är kompetensförsörjningen där vi har näringsliv och regioner i Sverige som skriker efter arbetskraft, samtidigt som många saknar jobb. En lösning skulle kunna vara att människor med rätt kompetens från andra delar av landet flyttar dit jobben finns, samtidigt som kompetensutveckling är en nyckel för att människor ska ha möjligheter på dagens snabbrörliga arbetsmarknad, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Fler än var femte i Västra Götaland saknar rätt kompetens ­– majoriteten kan tänka sig skola om sig

Fler än var femte i länet, 21 procent, menar att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag. En majoritet i Västra Götaland, 55 procent, svarar också att man kan tänka sig att skola om sig för att öka sin attraktivitet. 

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I undersökningen svarade 773 respondenter boende i Västra Götaland.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040