Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Östgötar har mer negativ tro på ekonomi och arbetsmarknad än riket i stort

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många östgötar – 70 procent känner sig oroliga över att det ska påverka privatekonomin och en femtedel av invånarna tror på en negativ utveckling för länets arbetsmarknad. Det finns dock tydliga skillnader inom Sverige – i de nordligaste länen är optimismen större. I Norrbotten och Västerbotten ser fler än hälften, 67 procent, respektive 54 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i den egna regionen, jämfört med bara 36 procent i Östergötland. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

En klar majoritet av östgötarna, 70 procent, är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. Det är högre än rikssnittet på 64 procent och attityderna i norra Sverige är än mer optimistiska. I Västerbotten är inte ens hälften, 49 procent, oroliga och även Norrbotten ligger med 57 procent tydligt under nivån för Östergötland.

Östgötarna tror inte på stark arbetsmarknad i sitt län

Den ekonomiska oron spiller över även på arbetsmarknaden. I länet uppger bara 36 procent att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i Östergötland. Även i detta avseende finns det större optimism norröver. I Norrbotten uppger närmare sju av tio, 67 procent, att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i sin region, och i Västerbotten hela 54 procent. Motsvarande siffra för landet som helhet är endast 40 procent. Samtidigt som oro för ekonomi och arbetsmarknad har ökat har även flyttviljan för jobb hos östgötarna ökat. 2021 uppgav en fjärdedel (26 procent) att man skulle kunna tänka sig att flytta till en annan ort för jobb, en siffra som idag stigit till en tredjedel (33 procent).

– Att många upplever att det ekonomiska läget är turbulent är tydligt, mer förvånande är att bilden skiljer sig så mycket åt beroende på var i landet man bor. De stora industrisatsningarna i norra Sverige skulle kunna bidra till den optimism som råder där, medan man i andra delar inte känner samma framtidstro. Satsningarna visar på en paradox på arbetsmarknaden. Samtidigt som företag och det offentliga skriker efter personal går tusentals utan sysselsättning i landet, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Fler än var femte östgöte saknar rätt kompetens ­– majoriteten kan tänka sig skola om sig

Fler än var femte östgöte, 21 procent, menar att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag. En majoritet i länet, 56 procent, svarar också att man kan tänka sig att skola om sig för att öka sin attraktivitet. 

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I undersökningen svarade 239 respondenter boende i Östergötland.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040