Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Norrbotten har störst optimism i landet kring sin arbetsmarknad

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många svenskar – en klar majoritet, 64 procent, känner sig oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin och var femte svensk tror på en negativ utveckling på arbetsmarknaden i sitt län. Men i Norrbotten ser det annorlunda ut. I länet ser nästan sju av tio, positivt på arbetsmarknadens utveckling, att jämföra med bara 40 procent för riket i stort. Samtidigt visar många svenskar intresse för både flytt till de nordligaste länen och att jobba inom industrin, där ju många arbetstillfällen finns i norra Sverige. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

Tydlig skillnad mellan norr och söder i syn på ekonomin och jobben

Investeringstakten i regionerna norr om Gävle är historiskt stora och uppgår enligt förra regeringens särskilda utredare till över 1000 miljarder kronor[1]. Det kan vara en förklaring till att den oro för ekonomi och arbetsmarknad som präglar resten av landet inte syns lika tydligt i Norrbotten. En tydlig majoritet (64 procent) av svenskarna är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. I län som Blekinge och Västmanland är siffrorna ännu högre – nära åtta av tio (78 procent respektive 75 procent) är oroliga. Norrbotten ligger med 57 procent en bra bit under rikssnittet, detsamma gäller Västerbotten där inte ens hälften (49 procent) är oroliga. I synnerhet är tilltron till länets arbetsmarknad stark – hela 67 procent av norrbottningarna tror att arbetsmarknaden i det egna länet kommer att utvecklas positivt. Motsvarande siffra för riket är endast 40 procent.

– Den största utmaningen på svensk arbetsmarknad just nu är kompetensförsörjningen där vi har näringsliv och regioner i Sverige som skriker efter arbetskraft, samtidigt som många saknar jobb. En lösning kan vara att människor med rätt kompetens från andra delar av landet flyttar dit jobben finns, samtidigt behöver vi kompetensutveckla arbetskraft för att matcha behoven på arbetsmarknaden, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Norrbotten och industrin lockar många

Var femte svensk, 20 procent, upplever att de saknar rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt har viljan att flytta till en annan ort för jobb ökat. 2021 uppgav 31 procent av svenskarna att man skulle kunna tänka sig att flytta till en annan ort för jobb, en siffra som stigit till 37 procent. Och närmare en tredjedel (30 procent) av de som kan tänka sig flytta för jobb svarar att de skulle kunna tänka sig att flytta till Västerbotten eller Norrbotten för ett arbete. Om man skulle kunna tänka sig jobba inom industrin, där en stor del av rekryteringarna sker, svarar 43 procent jakande. Och vad skulle då kunna locka till flytt till Västerbotten eller Norrbotten? 45 procent svarar högre lön, följt av lägre omkostnader (37 procent) och möjligheter till bättre livskvalitet utanför arbetet (36 procent).

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. Antalet respondenter boende i Norrbotten uppgick till 134 stycken.

 

[1] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-insatser-av-betydelse-for-storre-foretagsetableringar-och--expansioner-i-norrbotten-och-vasterbotten/

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040