Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

En av fem i Uppsala län tror att arbetsmarknaden i regionen kommer utvecklas negativt – fler än var tionde rädd att förlora jobbet

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många i Uppsala län – 64 procent känner sig oroliga över att det ska påverka privatekonomin och en av fem, 19 procent, tror på en negativ utveckling för länets arbetsmarknad. Det är en tydlig skillnad mot de nordligaste länen där optimismen är större. I Norrbotten och Västerbotten ser fler än hälften, 67 procent, respektive 54 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i den egna regionen, jämfört med 43 procent i Uppsala län. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

En klar majoritet av de boende i Uppsala län, 64 procent, är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. Det är en tydlig skillnad från tongångarna i den nordligaste landsändan; i Västerbotten är inte ens hälften, 49 procent, oroliga och även Norrbotten ligger med 57 procent tydligt under nivån för Uppsala län.

Tydlig skillnad mellan Uppsala län och de nordligaste länen

Den ekonomiska oron spiller över även på arbetsmarknaden. I länet uppger färre än hälften, 43 procent, att de ser positivt på arbetsmarknadens utveckling i Uppsala län. Även i detta avseende finns det större optimism norröver. I Norrbotten uppger en betydligt högre andel, 67 procent, att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i sin region, och i Västerbotten hela 54 procent. Motsvarande siffra för landet som helhet är 40 procent.

– Att många upplever att det ekonomiska läget är turbulent är tydligt, mer förvånande är att bilden skiljer sig så mycket åt beroende på var i landet man bor. De stora industrisatsningarna i norra Sverige skulle kunna bidra till den optimism som råder där, medan man i andra delar inte känner samma framtidstro. Satsningarna visar på en paradox på arbetsmarknaden. Samtidigt som företag och det offentliga skriker efter personal går tusentals utan sysselsättning i landet, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Fler än var tionde saknar rätt kompetens ­– majoriteten kan tänka sig skola om sig

Fler än var tionde i Uppsala län, 15 procent, menar att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag. Det kan vara en bidragande orsak till att nästan lika många (14 procent) i länet är oroliga att förlora jobbet grundat i det ekonomiska läget. Samtidigt svarar en klar majoritet, 61 procent, att man kan tänka sig att skola om sig för att öka sin attraktivitet.

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I undersökningen svarade 202 respondenter boende i Uppsala län.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040