Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Bara var tredje i Gävleborg är optimistisk över arbetsmarknadens utveckling i länet – fler än var tionde rädd att förlora jobbet

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många i Gävleborgs län – 61 procent känner sig oroliga över att det ska påverka privatekonomin. I länet ser bara 34 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i Gävleborg. I Norrbotten och Västerbotten ser hela 67 procent, respektive 54 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i den egna regionen. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

En klar majoritet av gävleborgarna, 61 procent, är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. Det är en tydlig skillnad från tongångarna i den nordligaste landsändan; i Västerbotten är inte ens hälften, 49 procent, oroliga och även Norrbotten ligger med 57 procent tydligt under nivån för Gävleborgs län.

Tydliga kontraster mellan gävleborgare och norrlänningar i synen på sin arbetsmarknad

Den ekonomiska oron spiller över även på arbetsmarknaden. Bara 34 procent av gävleborgarna svarar att de ser positivt på arbetsmarknadens utveckling i länet. I de nordligaste länen är optimismen dubbelt så stor. I Norrbotten uppger hela 67 procent att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i sin region, och i Västerbotten 54 procent. Motsvarande siffra för landet som helhet är 40 procent.

– Att många upplever att det ekonomiska läget är turbulent är tydligt, mer förvånande är att bilden skiljer sig så mycket åt beroende på var i landet man bor. De stora industrisatsningarna i norra Sverige skulle kunna bidra till den optimism som råder där, medan man i andra delar inte känner samma framtidstro. Satsningarna visar på en paradox på arbetsmarknaden. Samtidigt som företag och det offentliga skriker efter personal går tusentals utan sysselsättning i landet, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Fyra av tio i Gävleborgs län saknar rätt kompetens ­– majoriteten kan tänka sig skola om sig

Fler än var femte i Gävleborgs län, 21 procent, upplever att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag. Det kan vara en bidragande orsak till att fler än var tionde i länet (13 procent) är orolig att förlora jobbet grundat i det ekonomiska läget. Samtidigt svarar en klar majoritet, 59 procent, att man kan tänka sig att skola om sig för att öka sin attraktivitet.

Två av fem kan tänka sig att flytta till annan ort för jobb

På ett år har flyttviljan för jobb nästan fördubblats i länet. 2021 uppgav 32 procent att man skulle kunna tänka sig att flytta till en annan ort för jobb, en siffra som i år ligger på 40 procent. Det finns ett stort intresse för att jobba inom den tillverkande industrin, fler än hälften (53 procent) svarar det, av dem som inte redan jobbar inom industrin. Av de gävleborgare som kan tänka sig flytta för jobb är intresset starkt att flytta till Västerbotten och Norrbotten – hela 44 procent svarar positivt på frågan om att flytta dit för att söka nytt jobb. 

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I undersökningen svarade 137 respondenter boende i Gävleborgs län.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040