Skip to main content

2022-11-01 -

 

Pressmeddelande

Bara en av tre i Örebro län är optimistisk över arbetsmarknadens utveckling i länet – var femte rädd att förlora jobbet

Det turbulenta ekonomiska läget påverkar många i Örebro län – 72 procent känner sig oroliga över att det ska påverka privatekonomin. Det är en tydlig skillnad mot de nordligaste länen där optimismen är betydligt större. I Norrbotten och Västerbotten ser hela 67 procent, respektive 54 procent positivt på arbetsmarknadens utveckling i den egna regionen, jämfört med bara 37 procent i Örebro län. Det visar en ny undersökning med över 5000 svenskar som Demoskop genomfört på uppdrag av bemannings-, utbildnings- och matchningsföretaget Lernia.

En klar majoritet av örebroarna, 72 procent, är oroliga över att det ekonomiska läget ska påverka privatekonomin. Det är en tydlig skillnad från tongångarna i den nordligaste landsändan; i Västerbotten är inte ens hälften, 49 procent, oroliga och även Norrbotten ligger med 57 procent tydligt under nivån för Örebro län.

Tydliga kontraster mellan örebroare och norrlänningar i synen på sin arbetsmarknad

Den ekonomiska oron spiller över även på arbetsmarknaden. Bara 37 procent av örebroarna svarar att de ser positivt på arbetsmarknadens utveckling i länet. I de nordligaste länen är optimismen betydligt större. I Norrbotten uppger hela 67 procent att de är positiva till arbetsmarknadens utveckling i sin region, och i Västerbotten 54 procent. Motsvarande siffra för landet som helhet är 40 procent.

– Att många upplever att det ekonomiska läget är turbulent är tydligt, mer förvånande är att bilden skiljer sig så mycket åt beroende på var i landet man bor. De stora industrisatsningarna i norra Sverige skulle kunna bidra till den optimism som råder där, medan man i andra delar inte känner samma framtidstro. Satsningarna visar på en paradox på arbetsmarknaden. Samtidigt som företag och det offentliga skriker efter personal går tusentals utan sysselsättning i landet, säger Jan Collin Saxer, regionchef för norra Sverige på Lernia.

Var fjärde i Örebro län saknar rätt kompetens ­– majoriteten kan tänka sig skola om sig

Fler än var fjärde örebroare, 28 procent, upplever att man inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden idag. Det kan vara en bidragande orsak till att nästan var femte i länet (17 procent) är orolig att förlora jobbet grundat i det ekonomiska läget. Samtidigt svarar en majoritet, 55 procent, att man kan tänka sig att skola om sig för att öka sin attraktivitet.

Hälften av örebroarna kan tänka sig jobba inom industrin men få vill flytta

Det finns ett stort intresse för att jobba inom den tillverkande industrin, hälften (50 procent) svarar det, av de som inte redan jobbar inom industrin. De flesta örebroarna är hemkära – bara en tredjedel (34 procent) kan tänka sig flytta till en ny ort för jobb. Och att flytta till

några av de regioner som präglas av stora industrisatsningar och låg arbetslöshet, som Västerbotten och Norrbotten[1], lockar inte – bara 29 procent kan tänka sig det.

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5019 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 6 september – 28 september 2022. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I undersökningen svarade 137 respondenter boende i Örebro län.

 

[1] https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-insatser-av-betydelse-for-storre-foretagsetableringar-och--expansioner-i-norrbotten-och-vasterbotten/

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040