Skip to main content

2022-03-18 -

 

Pressmeddelande

Sundsvalls kommun planerar för sex vindkraftsparker – här är utbildningen som ska stötta med arbetskraft

Dagens energisystem håller på att förändras och om mindre än åtta år ska många av regeringens ambitiösa energi- och klimatmål uppnås, bland annat genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. Sundsvalls kommun planerar nu för sex nya vindkraftsparker fram till 2040. För att genomföra omställningen och möta efterfrågan på uppdaterad kompetens erbjuder utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Sundsvall.

Sundsvalls kommun planerar för sex områden för exploatering av vindkraftsparker. I kommunens översiktsplan föreslås det bland annat vindkraftsparker i Långåsen (Anundgårdsåsen) och Högsvedjan söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön. Om målet om 100 procent förnybar el 2040 ska uppnås måste tempot i omställningen accelerera och för det krävs fler tekniker och ingenjörer med relevant kompetens. Med start i höst erbjuder därför Lernia yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker med bas i Sundsvall.

 - Det här är en viktig utbildning för regionen och för den som vill vara med och skapa morgondagens samhälle. Därför är vi väldigt glada över att kunna erbjuda den här utbildningen som också bidrar till att nå Sveriges ambitiösa hållbarhetsmål, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Enligt det internationella energirådet (IEA) är den havsbaserade vindkraften avgörande för den gröna omställningen i världen. Utbildningen blir därför en viktig beståndsdel i det globala arbetet med energiomställningen och ger möjligheter till att arbeta internationellt. Yrket som vindkraftstekniker är variationsrikt. Arbetet omfattar planering, underhåll och driftarbete men du förväntas även vara elektriker, systemansvarig och bra på att klättra. Utbildningen är CSN-berättigad och bedrivs på heltid i 1,5 år.

 - Rollen som vindkraftstekniker ser jag som ett framtidsyrke där man får lära sig om både mekaniskt arbete och elproduktion. Satsningar och utbyggnationer av vindkraftsparker ser vi bara kommer att fortsätta och om vi ska klara omställningen till en mer hållbar energiförsörjning behöver vi helt klart fler inom denna yrkesroll, säger Jan Engblom, platschef på Lernia Bemanning.

Erik Fellbrink studerar till Internationell vindkraftstekniker just nu och är en av dem som snart kommer kunna börja arbeta inom den växande näringen.

 - För mig är vindkraft framtiden både från ett hållbarhetsperspektiv och jobbperspektiv, jag tror att den kommer betyda mycket för oss på landsbygden i form av nya arbetsmöjligheter. Det vill jag helt enkelt vara en del av, säger Erik Fellbrink.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 22 augusti.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040