Skip to main content

2022-03-21 -

 

Pressmeddelande

Satsningar på el i Göteborg utmanar dagens elnät – fler reläskyddsspecialister behövs för omställningen

Stora industriella satsningar i Göteborg kan leda till tredubblad efterfrågan på el det kommande decenniet enligt Göteborg Energi – något dagens elnät ej klarar av. Samtidigt är det bara åtta år kvar till att flera av regeringens energi- och klimatmål ska uppnås genom förnyelse och ombyggnad av Sveriges befintliga elnät. För att klara omställningen och en ökad efterfrågan på el behövs fler reläskyddsspecialister i Göteborgsregionen och nu öppnar ansökningen till en yrkeshögskoleutbildning som Lernia står bakom.

Det sker stora industrisatsningar i Göteborg kopplade till elanvändning. På Hisingen satsar Volvo-bolagen på eldrivna lastvagnar, bilar och båtmotorer, Göteborgs Hamn planerar för elladdning av fartyg och Stena Line vill satsa på två nya eldrivna färjor. För att kunna nå en högre elkapacitet och nå Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 behövs personal med rätt kompetens. Till hösten erbjuder därför bemannings- och utbildningsbolaget Lernia yrkeshögskoleutbildningen Reläskyddsspecialist i Göteborg.

 - Ska vi säkra elen i Sverige behövs fler duktiga reläskyddsspecialister och jag är väldigt glad att vi får bidra till det genom vår utbildning i Göteborg, en utbildning som med säkerhet leder till jobb inom regionen i framtiden, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Johan Fransson, Regionchef på teknikkonsultbolaget Vinnergi, är en av de som anställer reläskyddsspecialister.

 - Hela elkraftsbranschen är i stort behov av resurser som har kompetens inom reläskydd. Elanläggningarna blir mer och mer komplexa pga ökad mängd utlokaliserad produktion av vindkraft, solkraft och andra energikällor, säger Johan Fransson

Reläskyddsspecialister ser till att kraftnätens skyddssystem fungerar, något som är avgörande för att hushåll och företag inte ska förlora sin tillgång till el när fel uppstår. Yrkesgruppen har en avgörande roll i förnyelsen och ombyggnaden av de svenska elnäten. Som utbildad reläskyddsspecielist kan man arbeta som elkraftstekniker, stationsingenjör eller som driftarbetare inom diverse industrianläggningar. Utbildningen är CSN-berättigad och studeras heltid på distans under ett år.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 15 augusti.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040