Skip to main content

2022-03-18 -

 

Pressmeddelande

Piteå ska stå för åtta procent av Sveriges elproduktion – nu ska fler vindkraftstekniker utbildas i regionen

Vindkraftsparken Markbygden väntas stå för upp till åtta procent av Sveriges elproduktion 2025. Utbyggnaden av vindkraften så väl som regeringens ambitiösa mål om 100 procent förnybar el 2040 ökar behovet av fler vindkrafttekniker. I höst startar därför yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkrafttekniker i Piteå. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom utbildningen.

Det sker stora satsningar på elproduktion i Piteå. Förutom vindkraftsparken Markbygden undersöker företaget Wpd Offshore Sweden möjligheten att bygga en vindkraftspark i Bottenviken, söder om Haparanda. En viktig förutsättning för att kunna genomföra omställningar inom elförsörjningen i norr är en stabil elproduktion och kompetent personal till de nya jobbtillfällen som skapas. För att svara upp till behovet öppnar Lernia nu ansökningen till yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker i Piteå.

 - Det här är en viktig utbildning för regionen och för den som vill vara med och skapa morgondagens samhälle. Därför är vi väldigt glada över att kunna erbjuda den här utbildningen som också bidrar till att nå Sveriges ambitiösa hållbarhetsmål, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Enligt det internationella energiområdet (IEA) är den havsbaserade vindkraften avgörande för den gröna omställningen i världen. Utbildningen blir därför en viktig beståndsdel i det globala arbetet med energiomställningen och ger möjligheter till att arbeta internationellt. Yrket som vindkraftstekniker är variationsrikt och omfattar planering, underhåll och driftarbete, men du förväntas även vara elektriker, systemansvarig och bra på att klättra. Utbildningen är CSN-berättigad och bedrivs på heltid i 1,5 år.

 - Rollen som vindkraftstekniker ser jag som ett framtidsyrke där man får lära sig om både mekaniskt arbete och elproduktion. Satsningar och utbyggnationer av vindkraftsparker ser vi bara kommer att fortsätta och om vi ska klara omställningen till en mer hållbar energiförsörjning behöver vi helt klart fler inom denna yrkesroll, säger Jan Engblom, platschef på Lernia Bemanning.

Erik Fellbrink studerar till Internationell vindkraftstekniker just nu och är en av dem som snart kommer kunna börja arbeta inom den växande näringen.

 - För mig är vindkraft framtiden både från ett hållbarhetsperspektiv och jobbperspektiv, jag tror att den kommer betyda mycket för oss på landsbygden i form av nya arbetsmöjligheter. Det vill jag helt enkelt vara en del av, säger Erik Fellbrink.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 22 augusti.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040