Skip to main content

2022-05-11 -

 

Pressmeddelande

Stora satsningar på vindkraft i södra Sverige - nu ska Lernia utbilda fler vindkraftstekniker i Kronoberg

Utbyggnaden av vindkraften i södra Sverige banar väg för både grön energiförsörjning i linje med regeringens ambitiösa klimatmål och nya arbetstillfällen i regionen. Men för att kunna fylla de nya jobben och underhålla de nya vindkraftsparkerna behövs rätt kompetens. Därför ska utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia nu utbilda fler vindkraftstekniker genom en ny yrkeshögskoleutbildning i Åseda med start i höst.

Grön energi är en viktig del för att klara energi- och klimatomställningen, därför görs det stora vindkraftssatsningar runt om i landet. I Sverige sker de största satsningarna i södra delarna av landet där ett 40-tal elproducenter nu vill satsa på vindkraften. Om målet om 100 procent förnybar el år 2040 ska uppnås måste tempot i omställningen accelerera och för det krävs fler tekniker och ingenjörer med relevant kompetens. För att möta det ökade kompetensbehovet erbjuder därför Lernia med start i höst yrkeshögskoleutbildningen “Internationell vindkraftstekniker” med bas i Åseda.

 - Framtidsutsikterna är goda för vindkraftstekniker då det sker stora satsningar och utbyggnationer av vindkraftsparker både lokalt och nationellt. Vindkraftparkerna spelar en viktig del i att klara omställningen till en mer hållbar energiförsörjning och vi behöver helt klart utbilda fler inom denna yrkesroll, säger Caj Stigson, rektor för utbildningen.

Enligt det internationella energirådet (IEA) är den havsbaserade vindkraften avgörande för den gröna omställningen i världen. Utbildningen blir därför en viktig beståndsdel i det globala arbetet med energiomställningen och ger möjligheter till att arbeta internationellt. För den som går utbildningen väntar ett variationsrikt yrke som omfattar planering, underhåll och driftarbete, men du förväntas även ha kunskap inom el och dessutom vara bra på att klättra.Erik Fellbrink går utbildningen just nu och är en av dem som snart kommer börja arbeta inom den växande näringen.

 - För mig är vindkraft framtiden både från ett hållbarhetsperspektiv och jobbperspektiv, jag tror att den kommer betyda mycket för oss på landsbygden i form av nya arbetsmöjligheter. Det vill jag helt enkelt vara en del av, säger Erik Fellbrink.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start 22 augusti.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040