Skip to main content

2022-05-16 -

 

Pressmeddelande

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Företagsetableringarna i Trollhättan ökar markant och stora satsningar genomförs inom tillverkningsindustrin för att förbereda sig inför framtida utmaningar enligt Trollhättan stad.

Några av de företag som etablerat sig är den tyska mjukvarujätten SAP, värmepumpstillverkaren Nibe och Everdrone som utvecklar system för drönartransporter av hjärtstartare. Samtidigt vittnar företag om en allvarlig kompetensbrist inom industrin och för att möta behoven ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia utbilda fler produktionstekniker med eftertraktad kunskap om effektiviserade processer i den moderna industrin.

 - Företagen i regionen har signalerat att de har svårt att hitta den kompetens de behöver samtidigt som Trollhättan växer i rekordfart. Därför känns det jätteroligt att kunna erbjuda den här utbildningen just där, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Automation och produktion är två områden där kompetensbehoven kommer vara stora i framtiden. Produktionstekniskt centrum i Trollhättan startades för att stötta företag med utrustning och kunskap för en effektivare tillverkningsindustri, men bristen på kompetens är fortfarande ett stort problem. Pär Sundberg på Koenigsegg sitter i ledningsgruppen för utbildningen och ser att utbildningen behövs.

 - Lernias utbildning i produktionsteknik erbjuder både god teoretisk kunskap inom området, och praktiskt arbete i form av praktik. Det skapar en bra grund för fortsatt arbete och utveckling inom produktionsteknik, och en bra rekryteringsbas för företag som behöver förstärka effektiviseringsarbetet i produktionen, säger Pär Sundberg, Senior Manager, Manufacturing Engineering på Koenigsegg Automotive.

Efter yrkeshögskoleutbildningen kommer studenterna bland annat besitta kunskap om effektiviserade processer och arbetsmetoder i den moderna industrin, klockstudier och prestationsbedömningar. Utbildningen som tagits fram i samarbete med branschen har ett tydligt fokus på yrkesrollen, där man genom LIA (lärande i arbete - praktik) får omsätta sina teoretiska kunskaper på en arbetsplats.

Utbildningen är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040