Skip to main content

2022-05-17 -

 

Pressmeddelande

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

När allt fler prylar nu kopplas upp mot olika molntjänster och arbeten automatiseras ökar behovet av anställda med specialistkunskaper inom IT. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer 1,3 miljoner nya arbetstillfällen skapas inom IT fram till år 2030. Redan till år 2024 förväntas däremot ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT, vilket kan hindra Stockholm stads mål om att bli världens smartaste stad till år 2040. För att möta de nya kompetensbehoven erbjuder Lernia till hösten utbildningen “Cloud & IT-Infrastructure engineer” med bas i Stockholm.

 - Arbetet inom molntjänster och IT-infrastruktur ser jag som ett framtidsyrke där man får lära sig om både molnsäkerhet och affärsutveckling kopplat till IT. Satsningarna för ett digitaliserat samhälle ser vi bara kommer att öka och om vi ska klara omställningen behövs helt klart fler inom denna yrkesroll, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia Yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen ger studenterna specialistkunskaper inom bland annat molntjänstteknologi, (Microsoft Azure och Amazon AWS), data- och systemadministration samt

tjänstemodeller. Man får en affärsförståelse där man lär sig att förstå kunden och dennes behov, och samtidigt får affärsmässiga förutsättningar och de ekonomiska aspekterna som följer användningen av sådana tjänster. Utbildningen följer tillverkarnas certifieringskrav och har en tydlig koppling till arbetslivet och ger den som går utbildningen de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Johan Jansson Lack arbetar inom IT-branschen på Accigo och sitter i ledningsgruppen för utbildningen.

 - Utbildningen har en stark koppling till branschen då delar av utbildningen sker ute på arbetsplatser. Kompetensen som kommer med utbildningen möjliggör för den som utbildar sig att navigera och leverera i vår bransch från dag ett, säger Johan Jansson Lack, Team Coach på Accigo.

Utbildningen som är framtagen i samarbete med branschen och är öppen för ansökan fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040