Skip to main content

2022-05-12 -

 

Pressmeddelande

Nationell omställning av sjukvården ökar behovet av specialistundersköterskor – nu ska fler utbildas via yrkeshögskolan

Efter en pandemi som visat på beredskapsbrister i den svenska hälso- och sjukvården satsar regeringen tillsammans med SKR på att ställa om till ”nära vård”. För att klara omställningen behövs bland annat fler specialistundersköterskor och nu ska utbildningsbolaget Lernia utbilda fler med spetskompetens inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen ges på heltid från Malmö.

Den nationella omställningen till ”nära vård” ska vara klar 2027 och innebär en mer hälsofrämjande, förebyggande, proaktiv och tillgänglig vård i hela landet. I Skåne anammades principen redan 2013 och en viktig förutsättning för att vidare klara omställningen och tillgodose en god och nära vård i regionen som utgår från patientens individuella förutsättning och behov är uppdaterad kompetens. SKR bidrar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård och nu ska fler undersköterskor få uppdaterad kompetens genom Lernias yrkeshögskoleutbildning ”Undersköterska med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård” med bas i Malmö.

 - Specialistundersköterskor är en eftertraktad yrkesgrupp och vi kan se ett växande behov i Skåne och hela landet, inte minst nu när regeringens satsar på ”nära vård”. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en utbildning som möjliggör för omställningen och ska täcka det ökade behovet av specialiserad vårdpersonal, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen ger specialkompetenser i personcentrerad omvårdnad inom anestesi, operation och intensivvård med en tydlig koppling till arbetsroller där det saknas kompetens. I utbildningen ingår praktik som ger möjlighet att snabbt komma in i arbetet på specialiserade verksamheter och ökar chanserna för en anställning efter utbildningen. Maria Eltén som gått utbildningen menar att den passar bra för den som vill skapa nya karriärmöjligheter genom vidareutbildning.

 - Utbildningen gav mig möjligheten att fortsätta jobba och studera samtidigt, och jag gick utbildningen som 50-åring och känner att man aldrig blir för gammal för att utvecklas i sitt arbete. Att få en fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, det var väldigt kul och lärorikt, även för någon som har jobbat som undersköterska i 30 år, säger Maria Eltén.

Region Skåne erbjuder utbildningsanställning inom de områden som är särskilt prioriterade. En utbildningsanställning ger den, som är undersköterska möjlighet att utbilda sig med bibehållen grundlön.

Ansökan är öppen fram till 31 maj, utbildningen startar i augusti 2022.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040