Skip to main content

2022-05-09 -

 

Pressmeddelande

Kompetensbrist när fler logistikföretag flyttar till Eskilstuna – Lernia stöttar upp med arbetskraft

Den ökande e-handeln har lockat flera svenska och internationella företag till Eskilstunas nya logistikhub. I samband med den växande etableringen har kompetensbehovet ökat och enligt Handelskammaren Mälardalen har sex av tio företag i Mälardalsregionen svårt att rekrytera kompetent personal. Lernia som är Sveriges största aktör inom bemanning av yrkesarbetare vill med sin spetskompetens inom lager och logistik nu satsa på att skapa bättre förutsättningar för ett växande Eskilstuna genom ökad bemanning i området.

Gynnsamma förutsättningar med transportvägar både till havs och land har gjort Stockholm-Mälardalen till ett intressant område för logistik och regionen står idag för hälften av Sveriges BNP. Det strategiska läget har gjort Eskilstuna till en samlingsplats för företag som Amazon, Teknikmagasinet, Apoteket och Coop, vilket lett till ett ökat kompetensbehov i regionen. Bland annat behövs fler logistiker som med sin kunskap om optimerade flöden utgör en nyckelroll för dessa företag. Lernia som under många år arbetat med att utbilda, matcha och bemanna personal inom lagerhållning satsar nu därför extra på bemanning i regionen och ökar sin verksamhet i Eskilstuna.

 - Vår mångåriga erfarenhet bäddar för stabilitet och en möjlighet att skala upp rejält. Ska vi få industrin och regionen att fortsätta växa behövs kompetent personal till alla kommande arbetstillfällen. Genom olika lösningar hittar vi och utbildar den personal vi behöver. Vi välkomnar de företag som etablerat sig och ser gärna att fler ansluter till huben i Eskilstuna, där vi står redo med arbetskraft, säger Hanna Karlsson, platschef på Lernia Bemanning Södermanland.

Hittills har ett femtiotal företag etablerat sig i logistikparken, bland annat Amazon som har öppnat sitt första lager, samt Teknikmagasinet, Apoteket och Coop som har flyttat dit sina centrallager. Coops terminal blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel. Terminalen förväntas tillföra 400–500 arbetstillfällen till regionen, och kommer leverera varor till Coops samtliga cirka 800 butiker vid full drift, vilket ska ske 2024. Jimmy Jansson som är kommunstyrelsens ordförande för Socialdemokraterna i Eskilstuna delar bilden av att det behövs mer arbetskraft i regionen.

 - Eskilstunas gynnsamma läge i kombination med ett nära samarbete med näringslivet när det kommer till att hitta relevant kompetens har visat sig vara en framgångsfaktor. Vi aldrig haft så mycket önskemål om att satsa i Eskilstuna som nu och jobbar febrilt med att möta kompetensbehoven, säger Jimmy Jansson.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040