Skip to main content

2022-05-17 -

 

Pressmeddelande

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att den psykiska ohälsan ökat i Region Västerbotten där 4 av 10 idag lider av ångestproblematik, jämfört med 3 av 10 2012. Trots regionens riktade vårdinsatser, visar en ny utredning att endast 8 procent av de som söker psykiatrisk vård hos primärvården får hjälp inom ramen för vårdgarantin om 3 dagar. Enligt Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsinsikt grundas problemet i att för få utbildas inom vården. Lernias vill nu med en ny yrkeshögskoleutbildning trygga regionens behov genom att utbilda fler specialistundersköterskor med fördjupad kunskap inom psykiatri.

 - Specialistundersköterskor är en eftertraktad yrkesgrupp och vi kan se ett växande behov, inte minst i Västerbotten. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en utbildning som möjliggör en ökad trygghet för patienter inom psykiatrin och som stöttar det ökade behovet av specialiserad vårdpersonal, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Fredrik Renberg arbetar som verksamhetschef och överläkare inom psykiatrin i region Västerbotten.

 - I takt med att stigmat kring psykisk ohälsa minskar söker sig allt fler till psykiatrin för att få hjälp. Vi ser inga tecken på att trycket kommer att minska vilket visar på att behovet av kompetent personal inom den psykiatriska vården är stort och bara kommer bli större, säger Fredrik Renberg, verksamhetschef och överläkare i psykiatri i Västerbotten.

Utbildningen är framtagen genom samarbete med representanter från branschen och arbetsgivare som efterfrågar specialiserade kunskaper. Efter avslutade studier kommer studenterna besitta specialistkompetenser inom bland annat neuropsykiatriska störningar, psykisk kris och suicidprevention. Jessica Lundberg läser utbildningen just nu.

 - Vård- och omsorgsbranschen förändras ständigt och är alltid ute efter att förbättra sig. Här tror jag att specialisten, med våra utökade kompetenser kommer att spela en nyckelroll, framförallt som stöd inom socialtjänstens och äldreomsorgen där en mer blandad kompetens efterlyses, säger Jessica Lund.

Ansökan är öppen fram till 31 maj och utbildningen startar i augusti 2022.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040