Skip to main content

2022-04-26 -

 

Pressmeddelande

Med anledning av ett filmklipp i sociala medier

Vi har blivit uppmärksammade om en film där en person anställd på Lernia verbalt attackerar en annan person. Vi vill förtydliga att personen som uttrycker sig hotfullt för närvarande inte är i tjänst och inte heller kommer att återgå i tjänst på Lernia. Vi tar starkt avstånd från de kränkningar som personen uttrycker.

It has come to our attention that a video in which a person employed by Lernia verbally attacks another person is being spread in social media. We want to clarify that the person expressing her opinion is currently off duty and will not return. We strongly dissociate ourselves from the offensive opinions that the person is expressing.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040