Skip to main content

2022-04-26 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022: Positivt första kvartal av Lernia

Första kvartalet 2022 har utvecklats positivt avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till 12 (10) mkr, en förbättring med 2 mkr jämfört med samma period föregående år.

- Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av ökade volymer inom matchningsverksamheten och ett något bättre resultat för utbildningsverksamheten. Bemanningsverksamhetens resultat har under kvartalet påverkats negativt av ej debiterbara lönekostnader kopplat till produktionsstörningar hos några större kunder, säger Anders Uddfors, VD för Lernia.

Bemanningsverksamheten har fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är Lernias största tillväxthinder. För att bli än mer effektiva gällande rekryteringsarbetet har Lernia under kvartalet startat ett Talent Acquisition Center som kommer att operera från två orter, Stockholm och Göteborg.

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 11 januari, 10 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 52 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2022. Lernias roll som ledande aktör inom Arbetsmarknadsutbildningar har stärkts ytterligare och Lernia är fortsatt den största aktören inom Arbetsmarknadsutbildningar. Här ligger dock även koncernens största utmaning då tilldelningen av elever från Arbetsförmedlingen är mycket låg och endast 50 procent av vår kapacitet utnyttjas, vilket är besvärande såväl ur ett samhällsperspektiv som ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Lernias matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet hanterar vi 29 procent fler arbetssökanden än samma period föregående år. Under första kvartalet lanserades en ny matchningsrobot som fått namnet ”Leja” - en förkortning för Lernia Jobbautomatisering. Med hjälp av ”Leja” kommer deltagare själva att kunna ladda upp sitt CV i inloggat läge och bli automatiskt matchade mot relevanta lediga tjänster i Platsbanken i hela Sverige, där de också kommer att kunna se hur väl deras profil matchar annonsen.

- Genom satsningen på AI effektiviserar vi viktiga delar av arbetet, vilket gynnar både handledare och deltagare. Detta är bara en av många aktiviteter som pågår i den digitaliseringssatsning som påbörjades under föregående år. Lernia fortsätter nu arbetet för att överträffa målet med att få 15 000 individer i jobb under 2022, säger Anders Uddfors.

 

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040