Skip to main content

2022-04-12 -

 

Pressmeddelande

Lernia storsatsar på kompetens med specialiserade rekryteringshubbar i Stockholm och Göteborg

Svensk arbetsmarknad ställer höga krav på rätt kompetens, men det traditionella arbetssättet med CV-baserad rekrytering passar inte alltid. Med målet att hitta och lotsa de bästa kandidaterna rätt utvecklar nu Lernia, som ett komplement till sina lokala kontor, hubbar med fokus på kompetensbaserad rekrytering. Nya Lernia Talent Acquisition Center (TAC) kombinerar lokal kunskap med specialister inom olika yrkesområden som kan tillhandahålla en unik kunskapsbas om hur man bäst attraherar, hittar och väljer kandidater.

Siffror från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att sju av tio företag upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens, och att rekrytering är det enskilt största tillväxthindret. Det är en av anledningarna till att utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu utvecklar verksamheten och öppnar ett Talent Acquisition Centers (TAC) med fokus på kandidathantering och kompetensbaserad rekrytering. TAC kommer bestå av två hubbar i Stockholm och Göteborg med specialister inom rekrytering.

– Cv:n och traditionell rekrytering tvingar in människor i en mall som inte alltid framhäver det man faktiskt är bra på, med resultatet att man missar talang. Kompetensbaserad rekrytering är ett sätt att öka chanserna till jobb och bättre matchningar, säger Tomas Rosborg, på Lernia.

Lernia vill bli bäst i branschen på att jobba efter kompetens och det nya rekryteringscentret ger en möjlighet att kombinera lokal kunskap med ett nationellt expertteam som har fokus på kvalitetssäkrade processer. Målet är att erbjuda en kunskapsbas om hur man bäst attraherar, hittar och väljer kandidater. Det är något som onekligen efterfrågas av svenska företag som enligt Svenskt Näringsliv har svårt att hitta rätt kandidater trots att de vill öka antalet anställda.

– TAC ger förutsättningarna till att lösa Sveriges kompetensbrist genom effektiviserade processer för att matcha kompetensbehovet inom näringslivet. Det finns otroligt många med rätt kvalifikationer och nu hoppas vi kunna fylla kompetensluckorna hos företagen, säger Tomas Rosborg, chef TAC på Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040