Skip to main content

2022-04-19 -

 

Pressmeddelande

Lernia storsatsar i norra Sverige för att möta industrins nya efterfrågan på kompetens – öppnar nytt kontor i Piteå

De pågående och framtida satsningarna på etableringen av en hållbar norrländsk industri ritar om kartan för den svenska arbetsmarknaden. Som svar på de nya jobben och kompetensbehov som nu uppstår utökar Lernia sin verksamhet på flera platser i norra Sverige med nya kontor och vuxenutbildningar. I Piteå stöttar bolaget upp med alla sina tre verksamhetsben – utbildning, matchning och utbildning.

Aktörer inom bland annat vindkraft, fossilfritt stål och batteritillverkning investerar 140 miljarder kronor i norra Sverige fram till år 2025. Parallellt satsar offentlig sektor på att skapa förutsättningar för hållbara nyetableringar och att ställa om smutsiga industrier till grönt. Satsningarna innebär många nya arbetstillfällen och förändrade kompetensbehov. Därför utvidgar Lernia nu sin verksamhet i norra Sverige med flera nya kontor och vuxenutbildningar.

 - Den norrländska industrin med fokus på ett fossilfritt Sverige spelar en viktig roll för att klara klimatutmaningarna. Satsningar innebär även stora möjligheter när det kommer till nya arbetstillfällen men också ekonomiskt tillväxt för regionerna, därför är jag så stolt över att vi nu utökar vår verksamhet i norra Sverige för att tillgodose arbetsmarknadens behov och få människor i jobb, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Piteå får nytt kontor med utbildning, matchning och utbildning

Region Norrbotten uppger att 51 000 nya jobb behöver fyllas fram till 2030 för att täcka efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. En av städerna som Lernia satsar särskilt på är Piteå, där man öppnar ett nytt kontor som erbjuder bemanning, matchning och utbildning. Även Luleå får ett nytt kontor med bemanning och matchning, och i Umeå och Skellefteå satsar man på flera nya yrkeshögskoleutbildningar inom bygg, träindustri, fordon och industriteknik.

 - Om vi ska ha en chans att säkra upp den arbetskraft som behövas framåt är det extremt viktigt att vi utbildar, kompetensutvecklar och hjälper företagen att hitta rätt kompetens, och det är tanken att våra satsningar i Piteå ska hjälpa till med, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Källor:

https://www.byhart.se/hur-loser-vi-kompetensforsorjningen-i-norrland/

https://www.norrbotten.se/publika/lg/regio/2018/Regional%20f%C3%B6rnyelse/kompetensforsorjningsanalys_webb.pdf

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040