Skip to main content

2022-04-19 -

 

Pressmeddelande

Lernia storsatsar i norra Sverige för att möta industrins nya efterfrågan på kompetens – öppnar kontor i Luleå

De pågående och framtida satsningarna på en hållbar norrländsk industri skapar nya behov på den svenska arbetsmarknaden. Som svar på de nya jobben och kompetensbehov som nu uppstår utökar Lernia sin verksamhet på flera platser i norra Sverige med nya kontor och yrkeshögskoleutbildningar. I Luleå stöttar bolaget upp med bemanning och matchning.

Aktörer inom bland annat vindkraft, fossilfritt stål och batteritillverkning investerar 140 miljarder kronor i norra Sverige fram till år 2025. Parallellt satsar offentlig sektor på att skapa förutsättningar för hållbara nyetableringar och omställning där industrier ska arbeta på nya sätt för att minska sin klimatpåverkan. Satsningarna innebär många nya arbetstillfällen och förändrade kompetensbehov. Därför utvidgar Lernia nu sin verksamhet i norra Sverige med flera nya kontor och vuxenutbildningar.

 - Den norrländska industrin med fokus på ett fossilfritt Sverige spelar en viktig roll för att klara klimatutmaningarna. Att många sektorer av samhället nu har fokus på det innebär nya arbetstillfällen men också ekonomiskt tillväxt för regionerna, därför är jag så stolt över att vi nu utökar vår verksamhet i norra Sverige för att tillgodose arbetsmarknadens behov och få människor i jobb, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Luleå får nytt kontor med bemanning och matchning

Region Norrbotten uppger att 51 000 nya jobb behöver fyllas fram till 2030 för att täcka efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. En av städerna som Lernia satsar särskilt på är Luleå, där man öppnar ett nytt kontor som erbjuder både bemanning och matchning. Även Piteå får ett nytt kontor med bemanning, matchning och utbildning, och i Umeå och Skellefteå satsar man på flera nya yrkeshögskoleutbildningar inom bygg, träindustri, fordon och industriteknik.

 - Om vi ska ha en chans att säkra upp den arbetskraft som behövas framåt är det extremt viktigt att vi utbildar, kompetensutvecklar och hjälper företagen att hitta rätt kompetens. Att ha en lokal närvaro är en nyckel i det och anledningen till våra stora satsningar i norra Sverige, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Källor:

https://www.byhart.se/hur-loser-vi-kompetensforsorjningen-i-norrland/

https://www.norrbotten.se/publika/lg/regio/2018/Regional%20f%C3%B6rnyelse/kompetensforsorjningsanalys_webb.pdf

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040