Skip to main content

2022-04-25 -

 

Pressmeddelande

Högt rekryteringsbehov av ingenjörer och tekniker när Norrbotten bygger ut industrin – utbildning i Piteå ska möta kompetensbehovet

Det sker stora omställningar för att klara Sveriges klimatmål och i Norrbotten satsar man stort på en ny hållbar industri. Detta ökar kraven på effektiv energianvändning och ny teknik som minskar utsläppen, vilket också innebär nya behov av kompetens där ingenjörer och tekniker är den yrkesgrupp som förväntas vara mest eftersökt fram till 2030. Därför erbjuder nu utbildnings- och bemanningsaktören Lernia en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till ventilationsingenjör i Piteå.

I Norrbotten pågår just nu stora industriella projekt och nya företagsetableringar som förväntas skapa 51 000 nya anställningar till 2030, där ingenjörer och tekniker är det yrkessegment man tror kommer ha högst rekryteringsbehov. För stötta upp med den kompetens som kommer behövas ska Lernia utbilda fler ventilationsingenjörer i Piteå. Ventilationsoptimering kan resultera i att 11 miljoner ton koldioxid sparas på EU-nivå, vilket motsvarar energianvändningen i åtta miljoner hem, visar en rapport från Svensk Ventilation.

 - De miljövänliga företagssatsningarna har resulterat i en ökad efterfrågan på ny kompetens inom flera branscher, ventilationsteknik är en av dem. De som går utbildningen får möjligheten att vara med och förbättra framtidens ventilationssystem och minska utsläppen av växthusgaser, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till ventilationsingenjör ger studenterna kompetenser inom bland annat ventilationsteknik, verksamhetsutveckling och energieffektivitet med miljöhänsyn. Utbildningen har en tydlig koppling till specifika yrkesroller då den är skräddarsydd efter den kompetens som marknaden efterfrågar. Mathilda Haanpää som för närvarande går utbildningen menar att yrket också fyller en samhällsviktig funktion.

 - Yrket är superviktigt eftersom vi alla behöver god inomhusluft för att må bra, hålla oss friska och prestera på topp. Under utbildningen förstod jag också hur viktigt yrket är för koldioxidutsläppen, det känns spännande att vårt jobb kan göra svenska hem mer hållbara, säger Mathilda Haanpää.

Utbildningen är framtagen genom samarbete med representanter från branschen och arbetsgivare som efterfrågar specialiserade kunskaper. Ansökan är öppen fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

 

Källor:

Svensk Ventilation

https://www.svenskventilation.se/publikation/klimatkatalysatorn/

Norrbotten

https://www.norrbotten.se/publika/lg/regio/2018/Regional%20f%C3%B6rnyelse/kompetensforsorjningsanalys_webb.pdf

 

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040