Skip to main content

2022-04-25 -

 

Pressmeddelande

Dalarnas klimatomställning ökar behovet av ingenjörer och tekniker – yrkeshögskoleutbildning ska fylla kompetensbehovet

Dalarnas klimatomställning ökar behovet av ingenjörer och tekniker – yrkeshögskoleutbildning ska fylla kompetensbehovet

Det statliga klimatinvesteringsstödet Klimatklivet har sedan starten 2015 beviljat drygt 400 miljoner i stöd till klimatsmarta företag i Dalarna – ett av de län i Sverige som fått flest beviljade ansökningar per capita. Stödet används bland annat till konverteringar från olja, laddstationer för elbilar och produktion av lokalt producerad vätgas i Malung. Omställningen av industrin i Dalarna skapar en stor efterfrågan på ny kompetens som Lernia nu ska möta genom att utbilda fler ventilationsingenjörer i Borlänge.

 - De miljövänliga företagssatsningarna har resulterat i en ökad efterfrågan på ny kompetens inom flera branscher, ventilationsteknik är en av dem. De som går utbildningen får möjligheten att vara med och förbättra framtidens ventilationssystem och minska utsläppen av växthusgaser, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till ventilationsingenjör ger studenterna kompetenser inom bland annat ventilationsteknik, verksamhetsutveckling och energieffektivitet med miljöhänsyn. Utbildningen har en tydlig koppling till specifika yrkesroller då den är skräddarsydd efter den kompetens marknaden efterfrågar. Mathilda Haanpää som för närvarande går utbildningen menar att yrket också fyller en samhällsviktig funktion.

 - Yrket är superviktigt eftersom vi alla behöver god inomhusluft för att må bra, hålla oss friska och prestera på topp. Under utbildningen förstod jag också hur viktigt yrket är för koldioxidutsläppen, där jag fick lära mig att min bransch kan spara hela 11 miljoner ton koldioxid på EU-nivå, vilket motsvarar energianvändningen i 8 miljoner hem, säger Mathilda Haanpää.

Utbildningen är framtagen genom samarbete med representanter från branschen och arbetsgivare som efterfrågar specialiserade kunskaper. Ansökan är öppen fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

 

Källor:

Svensk Ventilation

https://www.svenskventilation.se/publikation/klimatkatalysatorn/

Klimatklivet

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/nyheter-och-press/aktuella-nyheter/nyheter---dalarna/2022-01-26-dalarna-i-topp-tre------manga-soker-stod-for-klimatsmarta-satsningar.html

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040