Skip to main content

2022-04-05 -

 

Pressmeddelande

Automation viktigt för Kalmar läns framtida livsmedelsproduktion – utbildning ska omskola en bransch i förändring

Livsmedelsindustrin automatiseras och det innebär också behov av ny typ av sakkunskap. För att fortsätta ligga i framkant behöver företagen i Kalmar län mer kompetens inom hållbar utveckling och modern teknik. Därför ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia utbilda fler systemutvecklare med kunskap inom automation i kombination med hållbar utveckling och digitala system. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten 2022 med bas i Kalmar och går att söka fram till maj.

Arbetsförmedlingen uppskattar att drygt en miljon jobb kommer automatiseras de kommande 10 åren, samtidigt som 1,3 miljoner nya jobb förväntas skapas fram till 2030. En bransch som i hög grad påverkas är livsmedelsindustrin och i Region Kalmars livsmedelsstrategi satsar man stort på att öka branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. För att möta de nya kompetensbehov som nu skapas erbjuder Lernia

till hösten utbildningen ”Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion” i Kalmar.

 - Även om vi människor inte fysiskt styr maskiner längre behövs den mänskliga faktorn bakom datorn för att driva produktionen och analysera elektronisk information. Kalmarregionen har alltid legat långt fram när det kommer till livsmedelsproduktion och med den här utbildningen hoppas vi bidra till att man fortsätter göra det även i framtiden, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen till systemutvecklare med inriktning automation ger studenterna specialistkunskaper inom systemteknik, livsmedelssäkerhet och hållbar livsmedelsproduktion med tydlig koppling till arbetslivet då delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Rasmus Börjesson arbetar på Arla Foods och sitter i ledningsgruppen för utbildningen, han ser att utbildningen behövs i regionen.

 - Kompetensen behövs redan nu om vi ska nå Sveriges livsmedelsstrategi om ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Är man nyfiken, teknikintresserad och har ett öga för hållbarhetstänk och datorer, då ska man söka den här utbildningen och säkra sig ett kul jobb för framtiden, säger Rasmus Börjesson, Manufacturing Intelligence Specialist på Arla Foods.

Utbildningen genomförs bland annat i samverkan med Industriellt Utvecklingscentrum i Kalmar län som driver kompetensutveckling och konkurrenskraft för länets industriföretag.

Utbildningen är nu öppen för ansökan fram till 31 maj, med start i augusti 2022.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040