Skip to main content

2021-09-23 -

 

Pressmeddelande

Lernia siktar på 15 000 i nytt jobb i år

Lernia satte i våras ett mål om att hjälpa 10 000 personer ut på arbetsmarknaden varje år. Det målet nåddes nu i september och därför siktar Lernia mot 15 000 personer i nytt jobb i år.

– Vi är stolta och glada över att vi redan efter tredje kvartalet har nått det ambitiösa mål som vi satte upp. 2020 hjälpte vi över 7 400 personer till ett nytt jobb. Av dem var många unga personer som fick sin första anställning och många som med hjälp av utbildnings- och matchningsinsatser fick möjlighet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden igen. Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete att tillsammans med våra kunder bidra till ett mer socialt hållbart samhälle där fler personer får utbildning och jobb samt att fler företag får hjälp att hitta rätt kompetens, säger Cecilia Hedin, hållbarhetsansvarig på Lernia.

Lernias verksamhet har en bredd av tjänster som bygger på att utveckla individen, näringslivet och samhället ur ett hållbart perspektiv. Hållbarhet blir en allt viktigare parameter i hela värdekedjan, med ökade krav och förväntningar från kunder och medarbetare. Något som Lernia märker i dialogen med kunder, ser mer av i upphandlingar och får fler förfrågningar om.

– Lernias avtryck handlar om hur väl vi kan matcha näringslivets behov med människors kompetens. Vi märker av att det är en brist på kandidater när vi söker medarbetare till alla de uppdrag och tjänster vi bemannar och rekryterar till. Där är Lernias yrkesutbildningar och matchningstjänster viktiga pusselbitar. Att se till att unga människor får jobb och inte fastnar i arbetslöshet samt det livslånga lärandet med ständig kompetensutveckling är viktigt för både individ och näringsliv, ja för hela samhället. På så sätt kan vi säkerställa att Sverige ännu bättre tar tillvara de möjligheter som finns med hela den omställning som vi är mitt uppe i, säger Cecilia Hedin.

Jobbskapande, arbetsmiljö och mångfald är de tre viktigaste områdena för Lernias hållbarhetsarbete. Läs mer om Lernias hållbarhetsarbete på lernia.se.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101