Skip to main content

2021-10-25 -

 

Pressmeddelande

Stora satsningar på nya jobbtillfällen runt om i landet – uppsalaborna toppar listan över länen som vill flytta för jobb

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb. Endast tre av tio svenskar uppger att det är något man är beredd att göra. Uppsala ligger på topplistan av de län som kan tänka sig att flytta för jobb, 39 procent svarar att de kan tänka sig det. De län som lockar uppsalaborna mest är Stockholm, Gävleborg och Södermanland, och det som lockar allra minst är Blekinge.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 år har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att endast tre av tio svenskar är beredda att flytta för nya jobbmöjligheter. Samtidigt har hälften av svenskarna funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lerniasom står bakom undersökningen. 

-     Vi har en speciell situation där arbetslösheten är hög och många vill byta jobb, men få vill flytta. Samtidigt vet vi att det finns massor av spännande jobbmöjligheter ute i landet. Det är därför en nyckelfråga för framtidens kompetensbehov att visa att ett utvecklande jobb och en lovande framtid lika gärna kan finnas i Västernorrland som i Stockholm, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Uppsalaborna är benägna att flytta för jobb – också villiga att byta bana

Den geografiska arbetsrörligheten är högre i Uppsala än i resten av landet, nästan fyra av tio kan tänka sig att flytta för jobb. De som är minst benägna att flytta i landet är boende i Hallands län, där endast 19 procent svarar att de kan tänka sig det. Tittar man på vart uppsalaborna helst vill flytta är en flytt inom det egna länet att föredra, och på andra och tredje plats hittar vi grannarna Stockholm och Gävleborg. Det län som lockar minst är Blekinge, bara 18 procent kan tänka sig flytta dit.

Arbetsförmedlingen har i media berättat om svårigheterna med att hitta kompetent personal och att en av anledningarna kan vara att människor bytt bransch under pandemin. Och undersökningen visar att intresset för att byta bana är stort – 64 procent av uppsalaborna kan tänka sig att byta bransch och 51 procent kan tänka sig att vidareutbilda sig för att kunna få ett jobb i en ny bransch. Det ligger i linje med rikssnittet där sex av tio kan tänka sig att byta bransch och 54 procent är beredda att vidareutbilda sig. Frågar man uppsalaborna vad som är viktigast på sin arbetsplats toppas listan av att jobbet känns utvecklande, följt av bra kollegor och en bra lön.

-       En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Mest attraktiva länen att flytta till bland boende i Uppsala län

 1. Uppsala län, 78%
 2. Stockholms län, 75%
 3. Gävleborg län, 42%
 4. Södermanlands län, 41%
 5. Dalarnas län, 40%

Minst attraktiva länen att flytta till bland boende i Uppsala län

 1. Värmlands län, 23%
 2. Jönköpings län, 23%
 3. Kronobergs län, 22%
 4. Hallands län, 22%
 5. Blekinge län, 18%

Branscherna uppsalaborna kan tänka sig att jobba inom

 1. Utbildning, 29%
 2. Marknadsföring/kommunikation/information, 27%
 3. Kultur/nöje/fritid, Offentlig förvaltning, 26%
 4. Miljö/djurvård, 24%
 5. Militärt arbete, 23%
 6. Bank/finans/försäkring, Säkerhet/skydd, 22%
 7. Data/IT, 21%

Vad uppsalaborna tycker är viktigast med sitt jobb

 1. Att jag känner att jobbet är utvecklande, 33%
 2. Kollegor jag trivs med, 23%
 3. En bra lön, 16%
 4. Att jag jobbar med något som är bra för samhället, 10%
 5. Att det finns bra karriärmöjligheter, 6%

Länen där man är mest och minst intresserad av att flytta för jobb

Mest intresserade:

 • Södermanlands län, 40%
 • Uppsala län, 39%
 • Norrbottens län, 35%
 • Västerbottens län, 34%
 • Västmanlands län, 33%
 • Kronobergs län, 33%

Minst intresserade:

 • Västernorrlands län, 28%
 • Värmlands län, 26%
 • Östergötlands län, 26%
 • Kalmar län, 26%
 • Blekinge län, 23%
 • Hallands län, 19%

Länen svenskar helst vill flytta till

Länen i topp:

 • Stockholms län, 54%
 • Västra Götalands län, 50%
 • Skåne län, 47%
 • Uppsala län, 46%
 • Södermanlands län, 36%
 • Hallands län, 36%

Länen i botten:

 • Västerbottens län, 29%
 • Norrbottens län, 28%
 • Gävleborgs län, 27%
 • Jämtlands län, 27%
 • Västernorrlands län, 26%
 • Blekinge län, 26%
 • Kronobergs län, 25%

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I Uppsala län har 230 personer svarat på undersökningen.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101