Skip to main content

2021-10-25 -

 

Pressmeddelande

Stora satsningar på nya jobbtillfällen runt om i landet – men få i Västra Götaland beredda att flytta för jobb

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb. Endast tre av tio svenskar uppger att det är något man är beredd att göra, och siffran ser likadan ut i Västra Götaland. Av de få västkustare som kan tänka sig att flytta lockar en flytt inom den egna regionen mest, och Gävleborgs län är den plats i Sverige som lockar allra minst.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 år har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att endast tre av tio svenskar är beredda att flytta för nya jobbmöjligheter. Samtidigt har hälften av svenskarna funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen. 

-     Vi har en speciell situation där arbetslösheten är hög och många vill byta jobb, men få vill flytta. Samtidigt vet vi att det finns massor av spännande jobbmöjligheter ute i landet. Det är därför en nyckelfråga för framtidens kompetensbehov att visa att ett utvecklande jobb och en lovande framtid lika gärna kan finnas i Västernorrland som i Stockholm, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

I Västra Götaland trivs man bra där man är – men många öppna för att byta bana

Den geografiska arbetsrörligheten är trög även i Västra Götaland, bara 30 procent kan tänka sig att flytta för ett nytt jobb. De som är mest benägna att flytta i landet är boende i Södermanland, där svarar fyra av tio att man kan tänka sig det. De län som flest västkustare kan tänka sig att flytta till är Halland, Stockholm och Skåne. Men helst flyttar man inom den egna regionen, 80 procent föredrar det. Länet minst vill flytta till är Gävleborgs län, bara 15 procent i Västra Götaland kan tänka sig det.

Arbetsförmedlingen har i media berättat om svårigheterna med att hitta kompetent personal och att en av anledningarna kan vara att människor bytt bransch under pandemin. Och undersökningen visar att intresset för att byta bana är stort – 53 procent i Västra Götaland kan tänka sig att byta bransch och 54 procent kan tänka sig att vidareutbilda sig för att kunna få ett jobb i en ny bransch. Det ligger i linje med rikssnittet där sex av tio kan tänka sig att byta bransch och 54 procent är beredda att vidareutbilda sig. Frågar man boende i Västra Götaland vad som är viktigast på sin arbetsplats toppas listan av att jobbet känns utvecklande, följt av bra kollegor och bra lön.

-       En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Mest attraktiva länen att flytta till bland boende i Västra Götaland

 1. Västra Götalands län, 80%
 2. Hallands län, 52%
 3. Stockholms län, 44%
 4. Skåne län, 43%
 5. Jönköpings län, 40%

Minst attraktiva länen att flytta till bland boende i Västra Götaland

 1. Kronobergs län, 20%
 2. Jämtlands län, 20%
 3. Västernorrlands län, 20%
 4. Västmanlands län, 19%
 5. Gävleborgs län, 15%

Branscherna boende i Västra Götaland kan tänka sig jobba inom

 1. Utbildning, 28%
 2. Kultur/nöje/fritid, 24%
 3. Marknadsföring/kommunikation/information, Offentlig förvaltning, Data/IT, 23%
 4. Bank/finans/försäkring/, 21%
 5. Vård och omsorg/sociala tjänster, Säkerhet/Skydd, Hälso- och sjukvård, 18% 

Vad boende i Västra Götaland tycker är viktigast med sitt jobb

 1. Att jag känner att jobbet är utvecklande, 36%
 2. Kollegor jag trivs med, 23%
 3. En bra lön, 19%
 4. Att jag jobbar med något som är bra för samhället, 9%
 5. Att min arbetsgivare står för något som ligger i linje med mina värderingar, 5%

Länen där man är mest och minst intresserad av att flytta för jobb

Mest intresserade:

 • Södermanlands län, 40%
 • Uppsala län, 39%
 • Norrbottens län, 35%
 • Västerbottens län, 34%
 • Västmanlands län, 33%
 • Kronobergs län, 33%

Minst intresserade:

 • Västernorrlands län, 28%
 • Kalmar län, 26%
 • Värmlands län, 26%
 • Östergötlands län, 26%
 • Blekinge län, 23%
 • Hallands län, 19%

Länen svenskar helst vill flytta till

Länen i topp:

 • Stockholms län, 54%
 • Västra Götalands län, 50%
 • Skåne län, 47%
 • Uppsala län, 46%
 • Södermanlands län, 36%
 • Hallands län, 36%

Länen i botten:

 • Västerbottens län, 29%
 • Norrbottens län, 28%
 • Gävleborgs län, 27%
 • Jämtlands län, 27%
 • Västernorrlands län, 26%
 • Blekinge län, 26%
 • Kronobergs län, 25%

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I Västra Götaland län har 784 personer svarat på undersökningen.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101