Skip to main content

2021-10-25 -

 

Pressmeddelande

Stora satsningar på nya jobbtillfällen i norra Sverige – men få i Västernorrland beredda att byta ort för jobb

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb, endast tre av tio svenskar uppger att det är något man är beredd att göra, och i Västernorrland län kan bara 28 procent tänka sig det. Rankar svenskarna de län man kan tänka sig att flytta till hamnar flera norrländska i botten.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 år har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att endast tre av tio svenskar är beredda att flytta för nya jobbmöjligheter. Samtidigt har hälften av svenskarna funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen. 

-     Vi har en speciell situation där arbetslösheten är hög och många vill byta jobb, men få vill flytta. Samtidigt vet vi att det finns massor av spännande jobbmöjligheter ute i landet. Det är därför en nyckelfråga för framtidens kompetensbehov att visa att ett utvecklande jobb och en lovande framtid lika gärna kan finnas i Västernorrland som i Stockholm, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

I Västernorrland trivs man bra där man är – men många öppna för att byta bana

Den geografiska arbetsrörligheten är trög även i Västernorrland, enbart 28 procent kan tänka sig att flytta för ett nytt jobb. De som är mest benägna att flytta i landet är boende i Södermanland, där svarar 4 av 10 att man kan tänka sig det. Tittar man på vilka län svenskarna kan tänka sig att flytta till ligger storstadsregionerna i topp, och de norrländska, tillsammans med Blekinge och Kronoberg i botten.

Arbetsförmedlingen har i media berättat om svårigheterna med att hitta kompetent personal och att en av anledningarna kan vara att människor bytt bransch under pandemin. Och undersökningen visar att intresset för att byta bana är stort – 53 procent i Västernorrland kan tänka sig att byta bransch och 52 procent kan tänka sig att vidareutbilda sig för att kunna få ett jobb i en ny bransch. Det ligger i linje med rikssnittet där sex av tio kan tänka sig att byta bransch och 54 procent är beredda att vidareutbilda sig. Frågar man boende i Västernorrland vad som är viktigast på sin arbetsplats toppas listan av att jobbet känns utvecklande, följt av bra kollegor och bra lön.

-       En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

Branscherna boende i Västernorrland kan tänka sig att jobba inom

 1. Utbildning, Säkerhet/skydd 23%
 2. Bank/finans/försäkring, 22%
 3. Marknadsföring/kommunikation/information, 20%
 4. Bygg/anläggning/fastighet, samt Juridik, 19%
 5. Offentlig förvaltning, 18%
 6. Hälso- och sjukvård, samt Militärt arbete, 17%
 7. Energi, vatten, värme, samt Transport, lager, logistik, samt Vård och omsorg, sociala tjänster, 16% 

Vad boende i Västernorrland tycker är viktigast med sitt jobb

 1. Att jag känner att jobbet är utvecklande, 28%
 2. Kollegor jag trivs med, 27%
 3. En bra lön, 19%
 4. Att det finns bra karriärmöjligheter, 8%
 5. Att jag har en bra chef, 6%

Länen där man är mest och minst intresserad av att flytta för jobb

Mest intresserade:

 • Södermanlands län, 40%
 • Uppsala län, 39%
 • Norrbottens län, 35%
 • Västerbottens län, 34%
 • Västmanlands län, 33%
 • Kronobergs län, 33%

Minst intresserade:

 • Västernorrlands län, 28%
 • Östergötlands län, 26%
 • Kalmar län, 26%
 • Värmlands län, 26%
 • Blekinge län, 23%
 • Hallands län, 19%

Länen svenskar helst vill flytta till

Länen i topp:

 • Stockholms län, 54%
 • Västra Götaland län, 50%
 • Skåne län, 47%
 • Uppsala län, 46%
 • Södermanlands län, 36%
 • Halland län, 36%

Länen i botten:

 • Västerbottens län, 29%
 • Norrbottens län, 28%
 • Blekinge län, 26%
 • Jämtlands län, 27%
 • Gävleborgs län, 27%
 • Västernorrlands län, 26%
 • Kronobergs län, 25%

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region. I Västernorrlands län har 118 personer svarat på undersökningen.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101