Skip to main content

2021-10-25 -

 

Pressmeddelande

Stora satsningar på nya jobb runt om i landet – men få svenskar beredda att flytta

Statliga och privata storsatsningar på jobb utanför storstadsregionerna förväntas ge tusentals nya arbetstillfällen framöver, inte minst i norra Sverige. Nu vill företagen och regeringen få arbetssökande att flytta dit jobben finns, men enligt en ny nationell undersökning av Demoskop på uppdrag av Lernia är få svenskar villiga att flytta för jobb. Endast tre av tio uppger att det är något man är beredd att göra. Mest benägna att flytta är unga, 47 procent i åldrarna 18-32 år svarar ja på frågan, och i gruppen unga män är det ännu fler, 53 procent, som kan tänka sig det.

En färsk nationell undersökning, där över 5000 svenskar i åldrarna 18-65 år har tillfrågats om arbete och arbetsliv, visar att endast tre av tio svenskar är beredda att flytta för nya jobbmöjligheter. Samtidigt har hälften av svenskarna funderat på att byta jobb det senaste året. Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som står bakom undersökningen. 

 - Vi har en speciell situation där arbetslösheten är hög och många vill byta jobb, men få vill flytta. Samtidigt vet vi att det finns massor av spännande jobbmöjligheter ute i landet. Det är därför en nyckelfråga för framtidens kompetensbehov att visa att ett utvecklande jobb och en lovande framtid lika gärna kan finnas i Västernorrland som i Stockholm, säger Christian Hultén, divisionschef för bemanning på Lernia.

Unga mest rörliga och storstäderna lockar

Arbetslösheten bland Sveriges unga är hög och det är också ungas benägenhet att flytta för jobb. Unga är dessutom mest rörliga när det kommer till att byta arbete, 55 procent svarar att de funderar eller har funderat på att byta jobb det senaste året. 

Vart man vill flytta varierar – 39 procent av de svenskar som kan tänka sig att flytta kan tänka sig att bo var som helst i landet, men rangordnar man länen hamnar storstadslänen i topp. I botten återfinns Kronoberg (25 procent), Västernorrland (26 procent) och Gävleborg (27 procent). 

Många öppna för att byta bana 

Arbetsförmedlingen har i media berättat om svårigheterna med att hitta kompetent personal och att en av anledningarna kan vara att människor bytt bransch under pandemin. Och undersökningen visar att intresset för att byta bana är stort – sex av tio svenskar kan tänka sig att helt byta bransch, och 54 procent skulle kunna tänka sig att vidareutbilda sig för jobb i en ny bransch. Trots detta är det få svenskar, knappt en av tio, som säger sig vara missnöjda med sitt jobb. Bland dessa är den vanligaste anledningen till missnöjet att man inte gillar ledarskapet på sin arbetsplats. 

 - En större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher, kommer behövas i framtiden. Yrkeshögskola och andra vuxenutbildningar kan göra steget till ett nytt jobb kort och regeringen har med sin satsning på att vuxna i arbetslivet ska kunna vidareutbilda sig också visat att frågan är prioriterad, säger Anders Hvarfner, divisionschef för utbildning på Lernia.

 

 

 

- OM UNDERSÖKNINGEN -

Undersökningen är genomförd av undersökningsbolaget Demoskop på uppdrag av Lernia. 5072 webbintervjuer genomfördes under fältperioden 9 september – 23 september 2021. Målgruppen för undersökningen är 18-65-åringar som ej gått i pension. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region

Svenskarnas rörlighet på arbetsmarknaden i siffror 

(Gotlands län utgjorde en för liten urvalsgrupp och är därför inte med. Alla grupper som presenteras utgörs av minst 50 svar.

Om man är beredd att flytta för jobb 

 • Män, 36% 
 • Kvinnor, 26%
 • 18-32 år, 47%
 • 33-47 år, 25%
 • 47-65 år, 23%

Branscher minst intresserade att flytta för jobb

 • Tillverkningsindustrin, 23%
 • Utbildning, 26%
 • Installation, drift, underhåll, 26%
 • Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 26%
 • Bank, finans, försäkring, 26%
 • Energi, vatten, värme, 27%
 • Detaljhandel, partihandel, 27%

Mest intresserade att flytta för jobb sett till län 

 • Södermanlands län, 40%
 • Uppsala län, 39%
 • Norrbottens län, 35%
 • Västerbottens län, 34%
 • Västmanlands län, 33%
 • Kronobergs län, 33%

 Minst intresserade att vilja flytta för jobb sett till län

 • Hallands län, 19%
 • Blekinge län, 23%
 • Gotlands län, 24%
 • Kalmar län, 26%
 • Värmlands län, 26%
 • Östergötlands län, 26%

Om man har funderat på att byta jobb 

 • Män, 47% 
 • Kvinnor, 52% 
 • 18-32 år, 55%
 • 33-47 år, 55%
 • 47-65 år, 40%

Branscher mest benägna att byta jobb

 • Marknadsföring, kommunikation, information, 59%
 • Hotell, restaurang, storhushåll, 59%
 • Kultur, nöje, fritid, 57%
 • Offentlig förvaltning, 55%
 • Vård och omsorg, sociala tjänster, 55%

Branscher minst benägna att byta jobb

 • Bygg, anläggning, fastighetsverksamhet, 36%
 • Energi, vatten, värme, 38%
 • Tillverkningsindustrin, 39%
 • Bank, finans, försäkring, 41%
 • Fordonsindustri, 44%

Mest intresserade att byta jobb sett till län

 • Dalarnas län, 56%
 • Östergötlands län, 55%
 • Stockholms län, 54%
 • Kalmar län, 54%
 • Uppsala län, 53%

Minst intresserade att byta jobb sett till län 

 • Kronobergs län, 38%
 • Blekinge län, 39%
 • Örebro län, 39%
 • Jämtlands län, 43%
 • Västernorrlands län, 45%

Om man kan tänka sig att byta bransch 

 • Män, 60% 
 • Kvinnor, 57%
 • 18-32 år, 60% 
 • 33-47 år, 64% 
 • 47-65 år, 52%

 Mest intresserade av att byta bransch sett till län

 • Uppsala län, 64%
 • Dalarnas län, 63%
 • Jönköpings län, 62%
 • Kalmar län, 60%

Minst intresserade av att byta bransch sett till län 

 • Örebro län, 53%
 • Västernorrlands län, 53%
 • Skåne län, 56%
 • Norrbottens län, 56%

Länen man helst vill flytta till 

 • Stockholms län, 54%
 • Västra Götalands län, 50% 
 • Skåne län, 47%
 • Uppsala län, 46%
 • Hallands län, 36%
 • Södermanlands län, 36%
 • Jönköpings län, 33%
 • Dalarnas län, 33%

Branscherna man helst vill byta till 

 • Utbildning, 25%
 • Kultur, nöje, fritid, 24%
 • Marknadsföring, kommunikation, information, 22%
 • Offentlig förvaltning, 21%
 • Bank, finans, försäkring, 21%
 • Data/IT, 20%
 • Media, 18%
 • Miljö, djurvård, 18%

Så tycker svenskarna om sitt jobb

Anledningar till missnöje på jobbet

 • Jag gillar inte ledarskapet på min arbetsplats, 59%
 • Jag har för låg lön i förhållande till det jobb jag gör, 49%
 • Jag trivs inte med mina nuvarande arbetsuppgifter, 38%
 • Jag har högre kompetens än mitt arbete kräver, 32%
 • Jag skulle vilja arbeta i en annan bransch, 27%
 • Jag trivs inte med mina kollegor, 16%

Det viktigaste med ett arbete

 • Kollegor jag trivs med, 67%
 • En bra lön, 64%
 • Att jag känner att jobbet är utvecklande, 61%
 • Att jag har en bra chef, 35%
 • Att jag jobbar med något som är bra för samhället, 21%
 • Korta arbetsresor till och från jobbet, 16%

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101