Skip to main content

2021-10-28 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2021: Högre intäkter och ett förstärkt resultat

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 51 procent högre jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för delårsperioden uppgick till 113 (-18) mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 72 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 583 (338) mkr. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 47 (10) mkr.

– I början av året satte Lernia ett mål om att hjälpa 10 000 personer ut på arbetsmarknaden varje år. Ett ambitiöst mål som vi via en kraftig tillväxt nådde redan i september.  Att Lernia via sin bemannings-, utbildnings- och matchningsverksamhet hjälper personer till nya jobb är syftet med verksamheten. Stärkt av framgången sätter vi nu ett nytt utmanande mål där vi arbetar för att årligen hjälpa 15 000 personer till nytt jobb, säger Anders Uddfors, vd för Lernia. 

Bemanningsverksamheten har ökat sin nettoomsättning för delårsperioden med 58 procent jämfört med samma period föregående år. För tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år har antalet uthyrda konsulter ökat med 65 procent. De höga volymerna av uthyrda konsulter är drivet av en generellt ökande efterfrågan samt stora volymer av sommarbemanning. Under det tredje kvartalet har de största utmaningarna varit att utifrån en ökad efterfrågan finna rätt kandidater till uppdragen. Behovet av att öka satsningarna på adekvat yrkesutbildning blir tydligt.Lernia fortsätter att vara störst i Sverige inom bemanning av yrkesarbetare samt det tredje största bemanningsföretaget totalt sett.  

Även utbildningsverksamheten har ökat sin nettoomsättning jämfört med samma period föregående år men uppvisar ett något svagare resultat på grund av ett lägre inflöde av deltagare från Arbetsförmedlingen inom arbetsmarknadsutbildningar. För närvarande utnyttjas inte volymerna i de upphandlade avtalen då många klasser endast är halvfulla. Glädjande är att Lernia vann upphandlingen av lokalvårdsutbildning i Göteborg och fick förnyat förtroende att leverera komvuxutbildningar i Malmö och Kristianstad.  

 Lernias matchningstjänster fortsätter att växa och verksamheten levererar ett starkt resultat främst drivet av god förmåga att få arbetssökande i nya jobb vilket ger hög andel resultatersättningar. Nu följer etapp två i Arbetsförmedlingens upphandlade matchningstjänst, kundval rusta och matcha (KROM). I denna etapp sker etablering i storstäderna vilket innebär kraftigt ökande volymer inom KROM där Lernia idag har en ledande ställning, säger Anders Uddfors. 

Läs rapporten i sin helhet här.

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101