2021-03-25 -

 

Pressmeddelande

Lernia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Nu finns Lernias års- och hållbarhetsredovisning för 2020 på lernia.se.

Rapporten kan laddas ned i pdf-format från sidan Finansiell information

För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras idag på lernia.se.

För mer information

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101