Skip to main content

2021-06-09 -

 

Pressmeddelande

Lernia ska sätta 10 000 i jobb varje år

Genom att kommunicera målet att hjälpa 10 000 personer ut på arbetsmarknaden varje år tydliggör Lernia sitt erbjudande att bygga ett hållbart samhälle genom en inkluderande kompetensförsörjning.

Lernias affär bygger på att utveckla individen, näringslivet och samhället ur ett hållbart perspektiv. Idag drivs hållbarhetsfrågor främst från marknaden och näringslivet vilket förändrat spelplanen och ökat kraven och förväntningarna från kunder och medarbetare på en inkluderande arbetsmarknad utifrån ett mångfaldsperspektiv. För att tydligare nå ut med Lernias erbjudande kommer målet att sätta 10 000 i jobb varje år förtydligas. Cecilia Hedin, hållbarhetsansvarig på Lernia kommenterar målet:

 - Hela Lernias affär bygger på att bygga ett hållbart samhälle för individen så väl som för företagen, inte minst visar vårt mål på 10 000 i jobb på det. Jag ser fram mot att än mer få lyfta framförallt behovet av den stora utmaning Sverige står inför inom kompetensförsörjning och sätta Lernia längst fram på kartan som det företag som verkligen driver frågan utifrån både mångfald och innovation. Vi har så lång erfarenhet av detta och det är en så naturlig del av affären, så att vi ibland nästan inte tänker på att Lernias medarbetare varje dag jobbar för att matcha näringslivets behov med människors kompetens. Min förhoppning är att vi snart kan höja målet till 15 000 i jobb varje år säger Cecilia Hedin, hållbarhetsansvarig på Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101