Skip to main content

2021-07-15 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021: Ökade intäkter och förbättrat resultat för Lernia

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 47 procent högre jämfört med samma period föregående år och uppgick till 1 404 (958) mkr. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster förbättrades med 78 mkr och uppgick för delårsperioden till 59 (-19) mkr.

– Lernia växer och tar marknadsandelar inom de flesta av verksamhetsområdena och detta sker med en effektivare drift efter tidigare genomförda effektiviseringsprogram. Vi försvarade Lernias position som den största aktören inom uthyrning av yrkesarbetare och sett till den totala bemanningsmarknaden i Sverige var Lernia fortsatt det tredje största bemanningsföretaget. Lernia var för tredje kvartalet i rad marknadsledande inom Arbetsförmedlingens upphandlade tjänst Rusta och matcha och vi fick under kvartalet bäst rating inom tjänsten Stöd och matchning*, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Bemanningsverksamheten har haft en stark delårsperiod med ökade intäkter och ett förstärkt positivt rörelseresultat (före jämförelsestörande poster) på 83 (-16) mkr, en ökning med 99 mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av ökad volym, ökade beläggningsgrader och en lägre kostnadsmassa som en effekt av tidigare genomfört effektiviseringsprogram.

Utbildningsverksamheten ökade intäkterna under delårsperioden, men uppvisade ett negativt rörelseresultat (före jämförelsestörande poster) på -8 (14) mkr, en minskning med 22 mkr. Resultatförsämringen förklaras främst av uppstartskostnader för nya utbildningar, fördröjda utbildningsstarter samt en låg anvisningstakt av elever till nyetablerade arbetsmarknadsutbildningar i början på året. Mot slutet av första kvartalet samt under andra kvartalet ökade dock antalet anvisningar till de nyetablerade arbetsmarknadsutbildningarna och matchningstjänsterna.

– Lernia har satt som mål att bidra till att 10 000 personer får jobb varje år. Det är ett av våra nya hållbarhetsmål med ännu starkare fokus på jobbskapande, arbetsmiljö och mångfald som vi lanserade under andra kvartalet. Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat med hela 2 250 personer. Merparten av dessa arbetar inom Lernias bemanningsverksamheten, men även utbildningsverksamheten har vuxit betydligt. Med det tempo som vår verksamhet har hållit under första halvåret ser vi fram emot att nå målet med att bidra till att 10 000 personer finner arbete, säger Anders Uddfors.

 

* Källa: Werket AB,konsultföretag som är specialiserade inom arbetsmarknadspolitiska området

 

Läs rapporten i sin helhet här. 

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101