Skip to main content

2021-12-15 -

 

Pressmeddelande

Stora industrisatsningar skapar jobbtillfällen – industriteknisk utbildning startar i Skellefteå för att möta efterfrågan

Inom de närmsta åren ska svensk industri bli grön och regeringen räknar med över 10000 nya arbetstillfällen i norra Sverige, varav Northvolts etablering i Skellefteå står för en del. Nu har utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att erbjuda industriteknisk utbildning i Skellefteå för att möta den framtida efterfrågan på kompetens. Utbildningen startar 1 februari 2022 och kommer att ha 30 utbildningsplatser.

Det sker stora industrisatsningar Västerbotten och Norrbotten. Northvolt bygger batterifabrik i Skellefteå och H2 Green Energy i Boden samt SSAB:s pilotprojekt Hybrit i Luleå ska tillverka fossilfritt stål. En viktig förutsättning för att kunna genomföra satsningarna är att det finns kompetent personal till de nya jobbtillfällen som skapas. Därför startar Lernia, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, i februari en industriteknisk utbildning i Skellefteå.

- De stora satsningar som genomförs innebär stora möjligheter, men de kommer inte att gå att genomföra om vi inte har kompetent personal. Att ha en industriteknisk utbildning lokalt har ett stort värde, både för individer och för de företag som nu ser möjligheter i Skellefteå och andra orter, säger Jan Collin, regionchef bemanning på Lernia.

Industrins satsningar kräver ökad rörlighet på arbetsmarknaden
I och med miljardsatsningarna som nu sker på industrijobben rapporterar regeringens samordnare Peter Larsson att det kommer behövas 100000 ”inflyttare” till Norrbotten och Västerbotten fram till 2035 för att möta behoven.

Dock visar en färsk undersökning gällande arbete och arbetsliv genomförd av Demoskop på uppdrag av Lernia att viljan till flytt för arbete är låg. Endast tre av tio svenskar kan tänka sig att flytta för jobb. I Västerbotten och Norrbotten är benägenheten en aning högre, 34 respektive 35 procent kan tänka sig det.

- Ska vi klara att ställa om till en grön industrisektor behöver vi att fler utbildar sig och väljer ett jobb i norr, därför blir det en viktig nyckel att visa att en lovande framtid lika gärna kan finnas i Västerbotten som i storstäderna, säger Catrin Rothman, verksamhetschef vuxenutbildning på Lernia.

Industriteknisk utbildning innehåller svetsning, automation (bas) och skärande bearbetning (CNC). Utbildningen startar den 1 feb 2022 i Skellefteå och kommer att ha 30 utbildningsplatser.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040