Skip to main content

2021-08-12 -

 

Pressmeddelande

Lernia deltar i regeringens samverkansgrupp för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Lernias VD Anders Uddfors har valts in i ordförandegruppen för den av regeringen initierade samverkansgruppen för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Förordnandet gäller fram till 31 augusti 2022. Även Lernias divisionschef för Utbildning, Anders Hvarfner, Processledare kvalitet för Yrkeshögskolan Helena Ljungqvist och Lernias verksamhetschef för Yrkeshögskolan, Ulla Gustafsson, ingår i projektets arbetsgrupper.

 - Jag ser fram emot att vara med och bidra till regeringens samverkansgrupp kring en så stor och viktigt fråga som kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lernias verksamhetsbredd med vuxenutbildning, jobbmatchning och bemanning stämmer väl med de viktiga frågor som hanteras av ordförandegruppen och i de kompetenta arbetsgrupperna. Att på detta sätt kunna vara med och bidra till att Sverige ännu bättre tar tillvara de möjligheter som finns och motverkar arbetslöshet känns hedrande, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101