Skip to main content

2021-04-08 -

 

Pressmeddelande

Yrkeshögskoleutbildning skapar framtidens molnexperter

De senaste åren har vi sett en större efterfrågan på molntjänster, vilket i sin tur skapar behov av arbetskraft och det mesta tyder på att efterfrågan på molntjänster kommer att fortsätta öka framöver. Lernias utbildning Cloud and IT-Infrastructure Engineer är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med bas i Stockholm som ska göra studenterna redo för att bidra till de tekniska och affärsmässiga utmaningarna i näringsliv och samhälle som följer med den ökade användningen av molntjänster.

Foto: Katarina Devell Foto: Katarina Devell

Under det senaste årtiondet har tillväxten för molnföretagen globalt legat på 52 procent per år i genomsnitt, och verkar bli allt större enligt Synergy Research Group. Jejo Perkovic, utbildningsledare på Lernias tvååriga yrkeshögskoletbildningen Cloud and IT-Infrastructure Engineer, ser att det inom IT-branschen finns ett stort behov för personer med kunskaper inom molntjänster.

- Vårt samhälle står inför stora förändringar avseende hur vi ser på och hur vi använder molntjänster. Personer med kompetens, som har förmågan att förstå hur dessa system och lösningar fungerar och vilka krav som ställs, är mycket eftertraktade och det gäller på ett tekniskt såväl som ett affärsmässigt plan, säger Jejo Perkovic, utbildningsledare på Lernia. 

Digitaliseringen kräver experter på molntjänster  

Kompetens inom IT efterfrågas i nästan alla branscher och i höstas blev det klart att regeringens utredning om molntjänster i den offentliga sektorn faktiskt försenades på grund av att arbetet med att rekrytera rätt kompetens drog ut på tiden. IT-molnspecialister hjälper företag och organisationer med molntjänster, vilket innebär att de tekniskt och affärsmässigt anpassar samt effektiviserar lösningar i molnet. Ebtisam Mohammedsalih studerar Cloud and IT-Infrastructure Engineer.

- Allting runt omkring oss blir ju digitaliserat och det flesta händer inom Cloud och AI. Förr eller senare kommer nästan allting att flytta till molnet så varför inte börja lära sig hur det fungerar, tänkte jag. Ju tidigare man kommer in i det, desto roligare blir det att se utvecklingen inom branschen, säger Ebtisam Mohammedsalih som studerar Cloud & IT-Infrastructure Engineer. 

Men det är inte bara i Sverige som behovet för IT-experter är stor. Utbildningsledare Jejo Perkovic säger att bristen är global och utbildningen Cloud and IT-Infrastructure ger därför en grundläggande förståelse och kunskap i vad som krävs för att kunna bli framgångsrik samt göra karriär i IT-branschen världen över.

Utbildningen Cloud and IT-Infrastructure Engineer startar den 30 augusti. Den är nära förankrad i arbetslivet och ses över av företag som Colding Digital Teknik, Obligo, ICW och Telenor Inpli. Anmälan är, läs mer och sök vi länken nedan.

För mer information

Kontakt Katarina Devell Foto: Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101