Skip to main content

2021-04-13 -

 

Pressmeddelande

Yrkeshögskoleutbildning ska skapa framtidens svetsspecialister

Ny analys från Arbetsförmedlingens visar att det råder stor brist på personer som behärskar klassiska industriyrken. Men genom fortbildning tror utbildningsaktören Lernia att intresset för dessa samhällsbärande yrkena kan öka. För att möta den stora efterfrågan på svetskompetens i såväl tillverkningsbranschen som offentlig sektor erbjuder Lernia nu utbildningen Internationell svetsspecialist för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom svetsteknologi. Det är en ettårig distansutbildning med tio träffar i Trollhättan.

Arbetsförmedlingen fortsätter att lista svetsare, gasskärare och maskinoperatörer inom metall som några av de yrken där konkurrensen fortsatt är mycket liten och behovet stort. Detta enligt vårens färska arbetsmarknadsanalys. Störst brist på denna typ av yrken råder det inom skola och sjukvård, men även tillverkningsindustrin beräknas ha en fortsatt brist på längre sikt.

- Att vara svetsare idag är ett hantverksyrke där du behöver omfattande kunskap om material, konstruktion och det praktiska utförandet. Som jag ser det, behövs utbildningen Internationell svetsspecialist för att säkerställa kvalitén på svetsade konstruktioner. I förlängningen kan det handla om att rädda människoliv, just för att svetsningarna behöver vara utförd på ett korrekt sätt, säger Moe Gillenäs, utbildningskonsult i industriteknik på Lernia.

För att möta företags och myndigheters ökade krav på hållbara och goda konstruktioner ser Lernia ett behov av att ge svetsare chansen att fortbilda sig. Mattias Christensen studerar yrkeshögskoleutbildningen Internationell svetsspecialist idag.

- Utvecklingen inom branschen går framåt, då måste vi som arbetar inom branschen fördjupa oss och få mer kunskap för att kunna fortsätta bidra, Mattias Christensen, elev på Internationell svetsspecialist.

Utbildningen Internationell svetsspecialist är till största delen på distans, men innehåller tio obligatoriska platsträffar i Trollhättan. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet och specifikt med Svetskommissionen som gett sin synpunkt samt säkerställt att utbildningen räcker till. Den går att söka via länken nedan.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101