Skip to main content

2021-04-14 -

 

Pressmeddelande

Ny utbildningsform tas fram i samarbete med Lernia och Teknikcollege Stockholm

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar. Lernia sitter, som enda vuxenutbildningsföretag, med i styrgruppen för etableringen av Teknikcollege i Stockholms län.

Pilotprojektet Teknikcollege pågår i tre år och finansieras av Region Stockholm, Huddinge kommun samt Södertälje kommun. Fokus i dagsläget är att ta fram yrkesinriktade vuxenutbildningar där den första utbildningen förväntas starta hösten 2021 med Lernia och Mälardalens tekniska gymnasium som utbildningsanordnare.

Det är särskilt intressant att Teknikcollege i inledningsfasen riktar sig till vuxenutbildningen för att finna lösningar för att möta industrins kompetensbehov.

Anders Hvarfner sitter med i styrgruppen för Lernias räkning.

 - Vi är stolta och glada att som enda vuxenutbildningsföretag vara med och driva och utveckla Teknikcollege i Stockholmsregionen. Vi tar nu fram en ny typ av utbildning där vi som utbildningsanordnare kan skapa utbildningar som branschen efterfrågar i kombination med att deltagarna varvar teori och praktik på företagen, och här gör vi det inom ramen för våra pågående Komvux-uppdrag. Att utbildningsföretagen certifieras för att få delta i Teknikcollege ger också en kvalitetsstämpel för utbildningen, vilket är bra för både branschen och utbildningsdeltagarna, säger Anders Hvarfner divisionschef Lernia Utbildning.

 

Välkommen till lanseringswebbinar av Teknikcollege 14 april 13:00-14:30

Anmälan via länk:

https://sv-se.invajo.com/event/regionstockholm/savethedatelanseringavpilotverksamhetteknikcollege

 

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom samarbetet skapar konceptet en matchning mellan utbildning och arbetsliv.

Idag finns 24 regionala Teknikcollege runt om i Sverige. Varje Teknikcollege består av minst tre kommuner, med minst en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i regionen. För att kunna gå från pilotverksamhet till ordinarie verksamhet behöver både Region Stockholm och de utbildningar som tas fram under pilotverksamheten certifieras av Teknikcollege.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101