Skip to main content

2021-04-15 -

 

Pressmeddelande

Nu ska Söderhamns arbetssökande bli hjälpta till jobb genom ny satsning

Arbetsförmedlingens prognos för år 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Samtidigt pågår Arbetsförmedlingens reformering där utvalda privata aktörer ska ta ett större ansvar för att få människor sysselsatta. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia är en av dem och utökar nu sin verksamhet i Söderhamn med ”Stöd och matchning” som ska hjälpa arbetssökande i jobb genom stöd och genom matchning med företag där jobben finns.

Vi går nu in i år två av den globala pandemi som inneburit en kraftig nedgång för den svenska ekonomin och sysselsättningen. Enligt Arbetsförmedlingens senaste bedömning är läget på den svenska arbetsmarknaden allvarlig och krisen ser ut att bli långvarig. Insatser som hjälper arbetssökande att hitta jobb och företag att fylla vakanser är därför avgörande framåt.

Som en del i Arbetsförmedlingens reformering startar nu det nya arbetsmarknads-programmet ”Stöd och matchning” på flera orter i landet, däribland Söderhamn. Det är det statliga utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia som står bakom satsningen som erbjuderarbetssökande hjälp och stöd att hitta ett jobb, eller en utbildning som leder till jobb.

 - Lernias långa erfarenhet och breda kontaktnät med företag över hela Sverige är en stor fördel när vi ska matcha arbetstagare och arbetsgivare i detta krisläge. Det är trögt i vissa branscher, medan man i andra har ett stort behov av arbetskraft och där har vi en unik möjlighet att hjälpa till utifrån vår verksamhet som vilar både på bemanning och utbildning. Vi kan också stötta personer som till exempel behöver en kortare utbildning för att sedan kunna få ett jobb, säger Andreas Sillén, ansvarig för affärsområdet Matchning på Lernia.

Stöd och matchning är en tjänst där arbetssökande får individuell hjälp att hitta sin väg till jobb. Den arbetssökande träffar sin handledare regelbundet och tillsammans tas en plan fram som ska leda till jobb. Lernia hjälper till exempel den sökande med CV, intervjuteknik, utbildning, tips och motivation. Man erbjuder även digitala tjänster på andra språk för de som inte är flytande i svenska, och man matchar de sökande med företag från Lernias stora kontaktnät i näringslivet. Lernias mål är att vara bäst på att hjälpa arbetssökande till egenförsörjning.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101