Skip to main content

2020-10-22 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2020: Fortsatt förbättrad resultatutveckling för utbildningsverksamheten och viss återhämtning för bemanningsverksamheten

Koncernens huvudintäkter för delårsperioden var 30 procent lägre jämfört med samma period föregående år och uppgick till 1 391 (1 997) mkr. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick för delårsperioden till 4 (-25) mkr.

Huvudintäkterna för utbildningsverksamheten under delårsperioden uppgick till 284 (373) mkr, en minskning med 24 procent. Intäktsminskningen är främst hänförlig till lägre volymer inom pågående avtal för Arbetsförmedlingen och lägre deltagarvolymer och färre avtal med kommuner jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat före jämförelsestörande posteruppgick till 27 (-36) mkr.

Huvudintäkterna för bemanningsverksamheten under delårsperioden uppgick till 1 105 (1 623) mkr, en minskning med 32 procent. Inom bemanningsverksamheten har dock efterfrågan på Lernias bemanningskonsulter successivt ökat under slutet av delårsperioden. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -6 (42) mkr.

– Delårsperioden har på olika sätt präglats av covid-19-pandemin vilket kraftigt påverkat volymer och intäkter inom bemanningsverksamheten. För Lernias del har arbetet med att anpassa och ställa om verksamheten utifrån de utmaningar som pandemin medfört löpt på väl och vi kan konstatera att utbildningsverksamheten för tredje kvartalet i rad uppvisar ett förbättrat resultat, vilket i huvudsak är ett kvitto på att våra omfattande besparingsprogram givit effekt, säger Anders Uddfors, vd för Lernia och fortsätter:

– Inom bemanningsverksamheten har bland annat ett nytt större bemanningsavtal slutits med Adient, en ledande underleverantör inom fordonsindustrin, ett förtroende som vi är glada och stolta över att ha fått. Lernias tjänster inom bemanning, rekrytering, matchning och utbildning bidrar till en framgångsrik omställning på arbetsmarknaden under och efter pandemin. Vi ser fram emot att tillsammans med våra kunder fortsätta arbetet med att skapa ledande kompetenslösningar för framtidens industri.

Läs rapporten i sin helhet.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101