Skip to main content

2020-03-09 -

 

Pressmeddelande

Specialiseringskurs för undersköterskor ska hjälpa Skåne att möta behov av ny kompetens inom vård och omsorg

Den allmänna utvecklingen inom vården går fort med ny teknik och nya behandlingsmetoder. Region Skåne uttrycker ett stort behov av vidareutbildningsprogram för undersköterskor i syfte att möta nya kompetensbehov. Utbildningsföretaget Lernia startar därför i höst en specialiseringskurs för undersköterskor på distans från Malmö.

Sverige har ungefär 180 000 undersköterskor, vilket gör dem till den största yrkesgruppen. Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och nya innovationer är det en yrkesgrupp som står inför stora förändringar och är i behov av att lära sig nya färdigheter. En enkät från Sveriges kommuner och landsting från 2018 visar att det är ett stort underskott på undersköterskor med den specialistkompetens som yrket kräver för att effektivt kunna ta hand om svenska patienter. Några av de mest akuta områdena att kompetensutveckla inom är anestesi, operation och intensivvård.

 - Att vidareutbilda undersköterskor inom dessa viktiga områden bidrar inte bara till att öka specialkunskapen, det innebär även en säkrare behandling av patienter, en mer individanpassad vård, så väl som en mer tillgänglig vård genom att vård och omsorgsarbetet kan ske mer effektivt. Man ser stora behov av detta i Skåneregionen, men även i hela Sverige, därför är vi glada att starta igång den här distansutbildningen från Malmö i höst, säger Linda Rosqvist, utbildningsledare på Lernia.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden bland Sveriges län och en låg produktivitetsutveckling. Region Skåne uttrycker därför ett stort behov av vidareutbildningsprogram för undersköterskor för klara av framtidens vårdbehov. Man menar också att den växande och åldrande befolkningen, fler välinformerade patienter och den medicintekniska utvecklingen kommer att öka efterfrågan på vård och omsorg i södra regionen.

På ett till fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att undersköterskor kommer ha mycket goda möjligheter till arbete. Många inom denna yrkesgrupp ska dessutom gå i pension inom fem år. Enligt SCB kommer det att saknas så många som 160 000 utbildade inom vård och omsorg och största bristerna ligger i specialistområdena.

Utbildningen börjar i 24 augusti 2020 i Malmö. Ansökan är öppen.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101