Skip to main content

2020-03-24 -

 

Pressmeddelande

Lernia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

Nu finns Lernias års- och hållbarhetsredovisning för 2019 på lernia.se.

En utprintad version av rapporten kommer att finnas tillgänglig på Lernias årsstämma i Stockholm den 24 april 2020. För övriga frågor relaterade till årsstämman hänvisas till den kallelse som publiceras i slutet av mars.

Rapporten kan laddas ned i pdf-format från sidan Finansiell information.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101