Skip to main content

2020-03-12 -

 

Pressmeddelande

Göteborg fortsätter utbilda framtidens reläskyddsspecialister – bristyrket som hindrar landet från att släckas ned

Vid ett långvarigt strömavbrott slås våra viktigaste samhällsfunktioner ut och kampen för överlevnad blir ett faktum, ett krisscenario som bara en reläskyddsspecialist kan förhindra. Göteborg är en av få städer i Sverige där man kan utbilda sig till bristyrket. I höst fortsätter Lernia bedriva distansutbildningen som förhindrar framtidens elnät från att släckas ner.

Sverige är ett högteknologiskt land som i allra högsta grad är beroende av eltillförsel för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera. Det är en högaktuell fråga och få av oss är beredda på ett långvarigt strömavbrott som inom några dagar slår ut våra mobiltelefoner, sjukhus, mataffärer och tillgången till rent vatten.

Ett yrke som i ljuset av detta blir oumbärligt i framtiden är reläskyddsspecialister, experter på det säkerhetssystem som skyddar elkraftsystemen. Men det råder stor brist inom yrket. Idag finns det fortfarande ett akut behov av minst 2 600 personer. Ett behov som kommer göra sig gällande även i framtiden då man hela tiden förnyar, förbättrar och säkrar Sveriges elnät.

Utbildningsföretaget Lernia bedriver yrkesutbildningen Reläskyddsspecialist på distans från Göteborg som svarar upp mot behovet av ny kompetens inom området. Förra året gick 30 personer utbildningen men behovet av fler reläskyddspecialister kvarstår.

 - En av den moderna tidens största frågor inom nationell säkerhet är just elnäten och hur vi säkrar dem. För att de ska fungera och förse Sverige med ström behöver vi ständigt förnya elnäten, men det gör också att vi behöver utbilda inom nya säkringsmetoder. Det gör vår utbildning i Göteborg, säger Malin Carlbom, utbildningsledare på Lernia.

Utbildningen börjar i 24 augusti 2020. Ansökan är öppen!

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101